På grunn av koronakrisen må også Drangedalsposten skalere ned sin virksomhet en stund fremover.
På grunn av koronakrisen må også Drangedalsposten skalere ned sin virksomhet en stund fremover.

Koronavirus: Drangedalsposten blir berørt, men avisa kommer ut som vanlig

På grunn av at annonseinntektene uteblir, må også Drangedalsposten skalere ned virksomheten. Alle våre frilansjournalister er «permitterte» og ansatte er permittert med enten 100 prosent eller 80 prosent. Den eneste som jobber 100 prosent er redaktøren.

Redaksjonslokalene er stengt inntil videre. Dersom folk har bursdags hilsener, leserinnlegg eller annet stoff, send inn bilder og tekst til post@drangedalsposten.no

Det blir papiravis hver torsdag
Trafikken på nettavisa til Drangedalsposten har aldri vært så høy noen gang. Folk skriker etter informasjon. Vi har jevnlig kontakt med kommuneoverlege, ordfører og sentrale personer i kommuneadministrasjonen. Papiravisa, som normalt er på 24 sider, vil få den viktigste informasjonen fordelt på åtte sider.

Vår samfunnsoppgave i disse krisetider er å holde dere, lesere og innbyggere i Drangedal, oppdaterte på det som skjer.  Følg med på nettutgaven, drangedalsposten.no, der legger vi ut informasjon kontinuerlig, fra morgen til kveld. Vi er alltid glade for nye abonnenter, men vår policy er at all livsviktig informasjon fra myndighetene er åpen for alle og ikke bak betalingsmur.

Også mediene trenger hjelp

Også mediene treffes av krisen. – Medietilsynet kommer derfor blant annet til å betale ut forskudd på mediestøtte tidligere enn planlagt, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet

Denne uken har mange aviser i Norge for første gang i historien produsert sine utgaver uten å ha en eneste journalist tilstede i redaksjonslokalene. Som mange andre virksomheter har de ansatte hjemmekontor, og avis, radio og tv lages under nye forutsetninger.

Befolkningen har et stort informasjonsbehov

Medietilsynet melder at i en krisesituasjon er informasjonsbehovet voldsomt, samtidig som falske nyheter sprer seg lett, særlig i sosiale medier. Derfor er det så viktig at vi har medier vi kan stole på, og som ivaretar sitt samfunnsoppdrag. Befolkningen må informeres om det som skjer samtidig som kritiske spørsmål må stilles, og ulike synspunkt og vurderinger må komme fram.

I Norge er vi så heldige at vi har et sterkt mediemangfold, både nasjonalt og lokalt. Men medienes viktige oppgaver blir ekstra krevende når de selv merker krisen på kroppen. For også medievirksomhetene har medarbeidere som både er i karantene, er syke og må passe egne barn. Dermed blir arbeidskapasiteten redusert i en tid der etterspørselen etter nyheter og informasjon er ekstra stor. Videre meldes det allerede om reduserte annonseinntekter som følge av Koronakrisen, og resultatet kan ifølge bransjen selv raskt bli permitteringer. Mer enn seks av ti mediebedrifter sa i en undersøkelse nylig gjort av NHO at de vurderer det som aktuelt å permittere ansatte i nær fremtid.