Illustrasjon. Drangedalsposten
Illustrasjon. Drangedalsposten

Koronavirus: Informasjon fra Drangedal kommune

Onsdag 25.03.2020 kl 16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av covid-19 i Drangedal.

Beredskapsledelsen møtes daglig og har satt i gang tiltak i alle sektorer, slik at vi er rustet til å håndtere om noen blir syke av covid-19. Vi følger myndighetenes råd og prioriterer å beskytte de sårbare gruppene, og å opprettholde våre kritiske samfunnsfunksjoner.

Regjeringen gikk i går ut med hvilke tiltak som skal opprettholdes frem til 13.april. Her finner du informasjon fra regjeringen.
De varslet en ny vurdering 8.april.

For innbyggerne i Drangedal betyr dette at:

  • God hånd- og hostehygiene er fortsatt viktig.
  • Hold avstand! Minst en meters avstand når man er ute. Ikke grupper på mer enn 5 personer, om det ikke er de man bor med.
  • Skoler og barnehager er fortsatt stengt til og med 13.april.
  • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet 1-4.kl med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole. Tiltaket videreføres til og med 13.april. Skolenes påskeferie starter f.o.m. mandag 6. april, men barnehagene vil holde åpent for pass/ tilsyn av barn med foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med spesielle omsorgsbehov fra mandag 6. til onsdag 8. april.
  • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Det vil si at Tokestua, idrettshallen, biblioteket er stengt. Alle møter både utendørs og innendørs i regi av lag og foreninger i Drangedal stanses. Frivilligsentralen er stengt for besøk og arrangement, men opprettholder utkjøring av mat.
  • Forbudet mot opphold på hytter /fritidseiendommer opprettholdes
    Det vil si at det kun er lov å oppholde seg på hytte i egen kommune.

Vi oppfordrer alle til å lytte til myndighetenes råd, ha en god hånd- og hostehygiene og ta vare på hverandre ved å HOLDE fysisk avstand!