Illustrasjon. Drangedalsposten
Illustrasjon. Drangedalsposten

Status tirsdag 31. mars kl 17

Koronavirus: Informasjon fra Drangedal kommune

17. mai vil mest sannsynlig bli feiret på en helt annen måte i år enn vi er vant med, opplyser ordfører Tor Peder Lohne.

Det er fortsatt ikke påvist smitte av covid-19 i Drangedal.

Alle sektorer drifter så normalt som mulig i denne situasjonen og helse og velferd er godt forberedt om det skulle bli oppdaget smitte av covid-19 i Drangedal.

Som et ledd i de nasjonale føringene for smittebegrensing har i dag kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. Første ledd vedtatt følgende:
Forskrift om stenging av campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler for begrensing av koronasmutte i Drangedal kommune.

Hele forskriften finner du her (.pdf)

For å bedre situasjonen for de som har blitt permitterte og mistet jobben har nå NAV åpnet for mulighet til å søke om forskudd på dagpenger dersom du har behov for penger før du får svar på dagpengesøknaden din. Dette er en forenklet søknad for å sikre at du kan får utbetalt et forskudd så fort som mulig. Ordningen gjelder ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning for denne gruppen. Det jobbes med å finne en løsning på dette. All informasjon om ordningen finner du på www.nav.no

Har din bedrift behov for å snakke med næringssjefen er det bare å ta kontakt på e-post: tore.halvorsen@vig.no for å avtale tid.

Dagens gladsak er at Lasse på biblioteket nå vil tilby forundringspakker med lesestoff til påske.
Ta kontakt med Lasse og la han plukke sammen bøker i en forundringspose. Bokposene hentes på utsiden av biblioteket etter avtale.