Drangedal kommune. Arkivfoto
Drangedal kommune. Arkivfoto

Koronavirus: Informasjon fra Drangedal kommune

Oppdatert informasjon fra beredskapsledelsen pr 18.03.2020 kl.16

Det er fortsatt ikke påvist smitte av Covid-19 i Drangedal. Så langt har 25 personer blitt testa i Drangedal. Testing prioriteres til personer i sårbare grupper og helsepersonell med akutte luftveissymptomer.

«All innstatsen som gjøras nå handlar om å beskyte dei som er ekstra sårbare om dei blir smitta. Hensikten med tiltaka som treffast er likevell ikkje for å stoppe viruset, for det er neppe mogleg. Poenget er å fordele smittespreiinga over tid, slik at samfunnet til ei kvar tid har kapasitet til å behandle dei som blir sjuke av viruset.

Ved å redusere smitte, reduserer ein faren for tap av liv, og ein bidrar til å sikre at samfunnsfunksjonane våre fungerer over tid. Dei viktigste smitteforebyggande tiltaka er dei me alle kan gjøre; holde seg heime, ha god hygiene, holde avstand til andre og følge myndighetenes råd!» sier Ordfører Tor Peder Lohne.

Drangedal kommune vurderer og treffer fortløpende nye tiltak for å redusere smittespredning og for å holde de kristiske samfunnsfunksjonene oppegående over tid.

Koronaviruset har konsekvenser langt ut over det rent helsemessige. Nedgangen i aktivitet i næringslivet gjør at folk mister eller får redusert inntekten sin, og flere opplever at økonomien blir krevende framover. Vi forstår at dette kan bidra til usikkerhet. Drangedal kommune vil forsøke å bidra til å dempe de økonomiske konsekvensene av koronaviruset og så godt vi kan skape trygghet for både husholdninger og næringslivet framover.