Illustrasjon:Nye veier
Illustrasjon:Nye veier

54 km på ny E18 koster privatbilstene 114 kroner