Fylkesmann Per Arne Olsen. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.
Fylkesmann Per Arne Olsen. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Vedlikehold offentlige anlegg nå

– Vi må ikke komme dit at det seriøse næringslivet ligger med brukket rygg etter koronaen, og at useriøse og kriminelle aktører benytter anledningen til å slå seg opp, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

Vi har kommuner i Vestfold og Telemark der bygg- og anleggsbransjen er blant de største næringer når det kommer til sysselsetting.

– Nå er det viktig at kommunale bestillinger ikke stopper opp. Jeg vil tvert imot oppfordre kommunene til å forskuttere prosjekter, sier Olsen. – Det vil sikre de hvite arbeidsplassene i kommunene.

Når virksomheter likevel er stengt er det enklere å gjennomføre oppussingsprosjekter. Det gjelder blant annet kommunale idrettsanlegg, gjestehavner, skoler og barnehager.

Det er også viktig at kommunene ikke innfører bestemmelser som hindrer det hvite næringslivet i å utføre sine oppgaver.

I bygge- og anleggsbransjen har kriminelle og useriøse virksomheter lenge vært et problem, og særlig innenfor rehabilitering, ombygging og tilbygg. «Medbyggerne» er et mangeårig samarbeid mellom bedrifter i bygg- og anleggsbransjen, laug, håndverkerforeninger, næringsforeninger og byggevarehus, offentlig sektor, LO og NHO i Vestfold og Telemark. Hensikten er nettopp å fremme det seriøse, hvite næringslivet.

– Den dagen koronakrisen er over, må vi ha et velfungerende, seriøst næringsliv i Vestfold og Telemark. Vi har i flere år jobbet for å være et foregangsfylke i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, og det skal vi også være gjennom og etter koronaen, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord. Gleditsch er ordførernes representant i styringsgruppen for Medbyggerne. – Det skal lønne seg å være seriøs, også i en krisetid, sier Bjørn Ole Gleditsch.