Skik tenker Norsdjø Arkitekter AS at en fireavdelingers barnehage i Kroken kan se ut. Alle politiske partier gikk til valg i 2019 med ønske om å bygge barnehage i Kroken.
Skik tenker Norsdjø Arkitekter AS at en fireavdelingers barnehage i Kroken kan se ut. Alle politiske partier gikk til valg i 2019 med ønske om å bygge barnehage i Kroken.

Barnehagesaken: rot med tall