Målinger bekrefter høye verdier av bly i områdene rundt Motjenn. Det neste blir å diskutere oppryddingstiltak. Arkivfoto
Målinger bekrefter høye verdier av bly i områdene rundt Motjenn. Det neste blir å diskutere oppryddingstiltak. Arkivfoto

Kommentar

Hva gjør vi nå kjære lokalpolitikere?