Kontoret blir av plassmangel også brukt som lager.

Personalet i Kroken barnehage :Våre utfordringer i hverdagen

Leserinnlegg

Vi i Kroken barnehage har gleda oss til et nytt og nødvendig bygg i mange år nå. Dagens bygg som er påbygd i flere omganger er gammelt, slitt og kronglete. Vi har lyst til å gi dere en beskrivelse på hva som er utfordringene våre:


 • Dårlige ventilasjonsforhold i hovedbygget, gir høy varme og dårlig luft, noe som medfører mye hodepine blant personalet.

 • Hovedbygget er ikke lovlig i forhold til brannverninstruksene, da det ikke er egne brannsoner for hver avdeling.

 • Ustabil oppvarming i hovedbygget, da sensorene sitter feil, og gir utilfredsstillende varme og kalde gulv, og lang forsinkelse på varme når det er kaldt ute.

 • Det finnes ikke møterom i barnehagen, så styrers kontor eller personalrom må brukes til møter. Personalet har ikke betalt spisepause, og derfor er ikke personalrommet ledig for møtevirksomhet i de tider det er pauseavvikling. Hvis styrer ikke skal delta på møtene, må hun flytte ut av kontoret sitt under møtene. Styrers kontor er ikke lydtett, og konfidensielle samtaler kan høres inn på personalrommet. Er døra lukket på styrers kontor blir det for dårlig luft pga dårlig ventilasjon, samt at tilfredstillende solavskjerming mangler, og på varme dager blir det uutholdende varmt der.

 • Personalrommet er lite og kan ikke romme mange til pause samtidig, og har ingen fasiliteter som vask/kaffetrakter/kjøleskap, og blir også ofte brukt som midlertidig lager for varer som ankommer barnehagen. Personalrommet er for lite for møter som skal romme alle i personalgruppa, og disse møtene må tilbringes inne på en avdeling med få bord og stoler som er tilrettelagte for voksne.

 • Det finnes ikke egnet plass for kopimaskin i barnehagen, den må derfor stå på styrers kontor, og hun/møter blir forstyrret av når kopimaskinen blir brukt. Styrers kontor er også lager for kontorrekvisita.

 • Belegget på gulvet i hovedbygningen er gammelt, slitt og hardt. Belegget sprekker opp flere plasser og samler skitt, og den harde flaten skaper mye lyd når barna leker, og gir tunge arbeidsforhold for renholder. Derfor må gulvene bones ofte, og gulvene blir veldig glatte for barn uten innesko.

 • Synlige, store ventilasjonsrør gjør renholdet vanskelig, og det samler seg mye støv og skitt oppå disse.

 • Ikke tilfredstillende lagerplass for renholdsartikler, papirhåndklær, hansker, såpe, søppelposer etc, slik at dette på lagres inne på avdelingene.

 • Kun en avdeling er tilrettelagt for rullestolbrukere med rampe, men denne avdelingen har ikke HC-toalett. Det finnes et HC-toalett i hovedbygget, men det befinner seg på småbarnsavdelingen, og dette toalettet er ikke egnet for dotrening for de små. Det finnes ikke annet toalett på denne avdelingen.

 • Garderobesituasjonen for personalet er ikke bra. Bare halvparten har garderobeplass med skap på et rom som ikke er låsbart. Resten av personalet har knagger og en hylle hver i en smal gang, som er inngang til resten av barnehagen fra personalsiden. Der skal privat tøy henge sammen med regnklær, varmedresser og annet barnehagetøy, og man må skifte mens folk kommer og går forbi deg. Det finnes ikke dusjmuligheter, og ikke egen garderobe for våre mannlige ansatte/vikarer.

 • Kjøkkenet i hovedbygget brukes av 3 avdelinger, og er alt for lite, og skaper masse kø og venting når avdelingene skal rydde etter måltider eller skal tilbrede mat.

 • Hovedbygget har i utgangspunktet nok leikeareal i forhold til dagens antall barn, men da regnes lekeareal med kjøkken som også er gjennomgangsrom mellom tre avdelinger og personalavdeling. Noe av dette rommet er også brukt for å skape små arbeidsplasser for ped.ledere. Disse arbeidsplassene er kledd inn med lettvegger, har dårlig luftemuligheter og luftsirkulasjon. Lyder bærer godt gjennom veggene, og det er ikke gunstig å foreta foreldresamtaler her, samt at barnas lek høres godt inn og forstyrrer arbeidsro.

 • Pga uegnet lekeareal i hovedbygget, velger vi å bruke brakkeriggen som var totalt nødvendig for 5 år siden. (Da rommet den på det meste 27 barn) I dag er det 16 barn og 3 ansatte som oppholder seg der. Brakkeriggen har også mange mangler

 • For lite elektrisk kapasitet, derav sikringer som går ustanselig.

 • Dårlig akustikk og lyd som medfører hodepine og rom hvor barna ikke kan leke i pga støy.

 • For liten varmtvannskapasitet som gjør at det ofte er kun kaldt vann i kranene.

 • Glissne og slitne utgangsdører, samt at flere innedører ikke går an å lukke pga slitasje.

 • Tynne gulv og vegger der barns bevegelse skaper så store vibrasjoner at gjenstander har falt ned fra hyller.

 • Kalde gulv uten oppvarmingsmuligheter

 • Ingen godkjente rømningsveier

 • Hele brakkeriggen har store ventilasjonrør i taket som samlet mye støv og skitt som er nesten umulig å rengjøre i tillegg til åpninger over lyddempende plater som også samler store mengder støv.

 • Den ene småbarnsavdelingen er ikke tilrettelagt for nok soveplasser, og barna må sove bak et forheng, og blir lett forstyrret når noen våkner, eller noen går inn og ut på avdelingen. Den andre småbarnsavdelingen er plaget av høy varme på soverommene pga manglende solavskjerming.

 • Uteområdet er fint, men ankomsten til hovedbygningen har en bakke som ikke er godkjent for rullestolbrukere. Bakken skaper store problemer for personalet å transportere barn opp og ned i barnevogn, spesielt farlige situasjoner kan oppstå når det er mye grus og is. Flere foreldre og ansatte har falt på isen i den bratte bakken. Slik bakken er vil den aldri blitt godkjent som ankomst til en ny barnehage. Den er også i mange tilfeller for bratt for varelevering, og personalet må ofte ned å hente tunge varer i bunnen av bakken ved porten.

 • Småbarnsavdelingens uteområdet er plaget med støy fra skolens store ventilasjonspipe rett ved, og folk blir slitne av å gå i denne duren over timer. Dette er blitt påpekt i fra miljøretta helsevern.

 • Dårlig nettforhold inne i barnehagen på 2 av avdelingene. I forhold til takkonstruksjonen kan ikke kablet nettverk være mulig.

 • Lite utelager og barnevognskjul, gjør det vanskelig å få vogner og leker inn og ut.

 • Barnehagen har vært plaget av stokkmaur, og har hatt besøk av skadedyrbransjen som har sprøyta maurgift i veggene. Nå har vi heldigvis bare sukkermaur, men vi finner de i nesten alle rom.


Personalet i Kroken barnehage har holdt ut uten å klage mye, vi har vært positive, og forbedret ting midlertidig så godt det har latt seg gjøre. Vi har de siste åra visst at vi har venta på en mye bedre hverdag. Nå ser det ut til at dette kan ha vært feil, og vi har egentlig vært tålmodige uten noen grunn. Nå er vi lei av å sette ting på vent, og vi syns vi og barna våre har fortjent noe ordentlig å tilbringe 10,5 timer hver dag i.

Vi er skuffa over at det fra flere hold i kommunen ikke kommer fram momenter som støtter bygging av ny barnehage. Enkelte har kun fokus og argumentasjon på hvorfor man ikke skal bygge, men alle sider må fram før man skal ta en avgjørelse. Vi ønsker at dere nå får et innblikk i vår hverdag, og at dette skaper en forståelse for at en ny barnehage absolutt bør prioriteres i Kroken.

Håper det kan bli en endelig avgjørelse på denne saken, og at alle gjør et klokt valg for Kroken og Drangedal sin framtid.

Mvh klubbmedlemmene fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet i Kroken barnehage.