Her på den gamle skytterplassen kan det nå bli bobilcamp. Det er delte meninger om dette er et godt forslag. 
Foto: Inger Lehne Solheim
Her på den gamle skytterplassen kan det nå bli bobilcamp. Det er delte meninger om dette er et godt forslag. Foto: Inger Lehne Solheim

Bobilparkering på skytterplassen

–Et svært dårlig forslag