Regjeringen foreslår å innføre tidsfrist for dødsbo i landbruket. Det er svært gledelig, mener Norges Skogeierforbund. Foto:Ellen Alfsen
Regjeringen foreslår å innføre tidsfrist for dødsbo i landbruket. Det er svært gledelig, mener Norges Skogeierforbund. Foto:Ellen Alfsen

Glad for regjeringens forslag om å innføre tidsfrist for dødsbo i landbruket

Regjeringen har i dag kommet med forslag om å innføre tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan være dødsbo. Dette er svært gledelig, sier Ellen Alfsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Skogeierforbund i en pressemelding.

Skogeierforbundet har lenge vært tydelige på at vi ønsker å få innført en slik tidsfrist. Vi har mange eksempler på at dødsbo blir liggende øde, og at eiendommene forfaller. Det er lite aktuelt å foreta investeringer i et dødsbo, og tiltak som ellers hadde vært gjennomført, blir ikke fulgt opp.

-Naturressursene vil spille en viktig rolle i overgangen til det grønne skiftet, og vi må ta forvalteransvaret på alvor, understreker Alfsen. Det er uheldig at landbrukseiendommer som kunne vært solgt til noen som gjerne ville drive gården, bosette seg i bygda og bidra til økt verdiskaping og aktivitet, i stedet blir stående tomme og forfalle.

-Det er eksempler på at et dødsbo stopper vern av skog, bygging av skogsbilveg eller et nødvendig jordskifte fordi det ikke er mulig å få tak i noen som kan skrive under. I andre tilfeller tar det svært lang tid å få gjennomført tiltak, fordi man må lete opp og innhente underskrifter fra en rekke arvinger, sier Alfsen.

Regjeringen har foreslått alternative tidsfrister på hhv. 3, 4 og 5 år. Skogeierforbundet har tidligere gått inn for en frist på 3 år.