RIVES: Disse to byggene må rives som første ledd i opparbeidelsen av den store Coop Extra tomta. Her er planen at det skal stå ferdig en Extra-butikk allerede til våren. Foto: Nils J. Sætre
RIVES: Disse to byggene må rives som første ledd i opparbeidelsen av den store Coop Extra tomta. Her er planen at det skal stå ferdig en Extra-butikk allerede til våren. Foto: Nils J. Sætre

COOP Extra:

Ny butikk trolig klar til våren