Tett vegetasjon på begge sider gjør svingen uoversiktlig. Foto:Privat
Tett vegetasjon på begge sider gjør svingen uoversiktlig. Foto:Privat

Uoversiktlige veier