Joraand Stavåsen, Stina Nilsen Glenna og Helga Holte Wik på trammen til det gamle banklokalet i Strandgata 11. Det er Alvhild Tørnes som eier bygget. 
Foto: Jan Magne K. Stensrud
Joraand Stavåsen, Stina Nilsen Glenna og Helga Holte Wik på trammen til det gamle banklokalet i Strandgata 11. Det er Alvhild Tørnes som eier bygget. Foto: Jan Magne K. Stensrud

Joraand blåser nytt liv i Stranna