GLADE: Her ser vi til venstre Per Helge Stenberg som er brannkonstabel i brannvesenet i Drangedal sammen med beredskapsleder Torbjørn Øygarden. Begge er imponert over bilens yteevne.
GLADE: Her ser vi til venstre Per Helge Stenberg som er brannkonstabel i brannvesenet i Drangedal sammen med beredskapsleder Torbjørn Øygarden. Begge er imponert over bilens yteevne.

Styrker beredskapen:

Ny brannbil i Drangedal