Kroken kirke sett fra alteret. Arkivfoto
Kroken kirke sett fra alteret. Arkivfoto

44 konfirmanter fordelt på syv konfirmasjoner