GRØNNSAKER: Det er et vell av grønne planter og vekster på Laug. Her ser vi foran grønnsakhagen Fra venstre Birute Pundziute med sønnen Fredrik, Adam Jones  og Vibeke Eggum De Lafuente.
GRØNNSAKER: Det er et vell av grønne planter og vekster på Laug. Her ser vi foran grønnsakhagen Fra venstre Birute Pundziute med sønnen Fredrik, Adam Jones og Vibeke Eggum De Lafuente.

Workaway:

Arbeider for kost og losji