BOBILPARK: Skissen  viser et forslag til en løsning på hvordan bobilene skal plasseres i terrenget framfor den gamle 300 meters standplassen, og i nærheten av Heimevernslageret.
BOBILPARK: Skissen viser et forslag til en løsning på hvordan bobilene skal plasseres i terrenget framfor den gamle 300 meters standplassen, og i nærheten av Heimevernslageret.

Har fått tillatelse til å drive bobilpark