Drangedal sjukeheim. Arkivfoto
Drangedal sjukeheim. Arkivfoto

Koronavirus

Helsepersonell må testes

For å hindre koronasmitte til pasienter i kommunens helsetjenester, har Drangedal kommune bestemt at helsepersonell som har vært på ferie utenfor Norden skal testes før de begynner i jobb.

Helsepersonell, inklusiv nyansatte og vikarer, som i løpet av siste 10 dager har vært i ”røde” regioner og land, omfattes som alle andre av 10 dagers karanteneplikt etter hjemkomst.
Sentrale helsemyndigheter har kommet med en anbefaling om testing av helsepersonell. Drangedal kommune pålegger nå testing før ansatte går tilbake på jobb.

Helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har oppholdt seg i, eller vært på reise i ”grønne” regioner og land utenom Norden, informerer arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte skal testes èn gang for SARS- CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.
Lite smitte
Vi har så langt ikke opplevd koronasmitte på vårt sykehjem eller andre helseinstitusjoner. Siden pasientene våre tilhører en svært sårbar gruppe, er vi veldig glade for at vi har unngått dette, sier kommuneoverlege Ivar Skogvold.

I enkelte andre kommuner har det vært flere tilfeller av smittespredning i helseinstitusjoner. Dette har resultert i mange sykdomstilfeller og dødfall. I tillegg har det vært en utfordring at ansatte har måttet være i karantene, noe som har ført til et ekstra press på bemanningen under koronakrisen.

Må følge med på oppdatert kart

Det er viktig at de ansatte på reise holder seg oppdatert på hvilke land som er ”røde” og ”grønne”, sier kommuneoverlegen. Det er regjeringen som vedtar reiserådene. Iverksettelse av oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter nytt vedtak i regjeringen, sier han.

Eksempel: Hvis vedtak om oppdatert landliste og kart gjøres av regjeringen på en torsdag, vil rådene være gjeldene fra kl 00.00 fredag i samme uke.

Innfører forenklede rutiner
Alle helseansatte i kommunen blir via sin leder bli kontaktet med beskjed om at de skal testes hvis de har vært i disse landene. De får beskjed om å ta kontakt med nærmeste leder og selv bestille test ved å ringe Legekontoret, telefonnummer 35997100, eller ta kontakt med legevakt på telefon 116 117, og be om time for prøvetaking. De må vise til en negativ test før de er tilbake i jobb. Ansatte oppfordres til å ta testen i god tid før jobbstart, om dette er praktisk mulig.

Betaling for test

Siden arbeidsgiver pålegger ansatte å ta testen, skal den ansatte ikke betale for testen selv.

Kilde: Drangedal kommune