Det er  usikkerhet knyttet til om boplikt fremmer eller hemmer befolkningsvekst. Foto:Pixabay
Det er usikkerhet knyttet til om boplikt fremmer eller hemmer befolkningsvekst. Foto:Pixabay

Hva gjør boplikten med små kommuner som Drangedal ?