Bjørkealléen foran kommunehuset før felling.Foto: Nils Sætre
Bjørkealléen foran kommunehuset før felling.Foto: Nils Sætre

Kjære drangedøler!