Arne-Voll-kommunikasjonssjef-i-Gjensidige.

Irriterer seg over lusekjøring i Telemark

7 av 10 har opplevd farlige situasjoner i trafikken i forbindelse med at bilister kjører under fartsgrensen.

 

Mange av oss har opplevd å ligge bak et kjøretøy som ligger godt under fartsgrensen. Når det i tillegg er stor trafikk i motgående kjørefelt og kanskje svingete og dårlige veier, kan det være vanskelig å kjøre forbi.

I en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige sier hele 68 prosent av bilistene i Telemark at de har opplevd dette. Samtidig sier like mange (73 prosent) at de irriterer seg ofte eller av og til over dette. Yngre bilførere irriterer seg mer enn de som er litt eldre. Menn har opplevd flere farlige situasjoner og er noe mer irritert i trafikken enn kvinner.

- Når irritasjonen er så høy, er det dessverre noen som til slutt mister besinnelsen og kjører forbi, også på uoversiktlige strekninger. Hvert år får flere slike forbikjøringer katastrofale følger, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Han forklarer at all erfaring tilsier at høy fart dreper, men samtidig kan lusekjøring også bidra til farlige situasjoner. Når køene bak et kjøretøy begynner å telle mange titalls biler, er det klart at det er noe som ikke stemmer. Noen når etter hvert et kokepunkt og tar plutselig en ekstrem risiko og kjører forbi, og setter dermed sitt eget og andres liv i fare på veien.

Voll er klar på at dette ikke er en oppfordring til øke farten, men mer til å vise hensyn om en selv ikke har mulighet til å holde fartsgrensen.

- Sjekk speilene regelmessig, sier Voll. Ser du at biler kommer tett på bak, er det aller beste å vente til du finnet et egnet sted å kjøre til siden. Dersom dette viser seg vanskelig, er neste alternative å vente til du kommer til en oversiktlig strekning, slippe gassen og blinke inntil.

- Det kan gi mulighet til å slippe forbi, sier Voll videre. Han understreker samtidig at de bak selv må vurdere om det er trygt å kjøre fordi, og ikke stole helt på «sneglekjørerens» signalisering.

 

 

 

Gode råd:

  • Vær utvilt og følg med i speilene på trafikken bak
  • Kjør inn til siden eller slipp bilene forbi ved å blinke og senke farten
  • Ikke la deg irritere av biler som kjører sent � tenk positivt
  • Kjører du sakte eller holder fartsgrensen og biler vil forbi, ikke fremprovoser farlige frustrasjonsforbikjøringer
  • Politiet kan bøtelegge bilister som ikke holder fartsgrensen, også de som kjører for sent
  • Bedre sent frem enn aldri frem