I dette området, mellom Merkebekk og Heldøla, skal settefiskanlegget og mærer i Toke etableres dersom myndighetene godkjenner planene.
I dette området, mellom Merkebekk og Heldøla, skal settefiskanlegget og mærer i Toke etableres dersom myndighetene godkjenner planene.

Oppdrett av ferskvannsfisk gir arbeidsplasser