Politikk

Rektor Stein Hugstmyr, fungerende ordfører i Drangedal Arnt Olav Brødsjø og rådmann Jørn Chr Knudsen

–Jeg vil si unnskyld

Advokat Vibeke Hein Bæra representer tidligere elever som har gått til søksmål mot Drangedal kommune. Foto: Privat

Dette ligger an til å bli norgeshistoriens største mobbesak

Skanits AS holder i dag hus i Gamle kjettingfabrikken på Helle, men der må de ut innen 31.juli. Formannskapet konkluderte med at dersom offshoreselskapet Skanits AS hadde fått tillatelse til å benytte Eben Eser til kontor og lager ville hensynene bak kommuneplanen jfr. plan – og bygningslovens § 11- 6, bli vesentlig tilsidesatt og ulempene vil bli klart større enn fordelene ved å tillate næring i dette kulturlandskapet.  
BEGGE FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUD

Mistenker en skjult agenda

Per Olav Breivang partileder Folkebevegelsen

Tilbake til folket

LABER: Vi synes at kommunepolitikere og kommuneadministrasjon har hatt en laber innstilling til en reetablering av laks i Tokevassdraget. Vi er av den oppfatning at dette ville være av stor betydning for bygda på mange måter, sier de to lakseforkjemperne, Arne Eikhaugen (tv) og Roald Eie. Begge styremedlemmer i Kragerøvassdraget Grunneierlag.

Vil fortsatt kjempe for å få opp ål, laks og sjøaure i Toke

Den tidligere entreprenøren, Tore Larsen, kjøpte Kåsa Øverland i 2011. På eiendommen står det en rekke gamle biler i ulik forfatning. Han forteller at noe er skrot, mens mesteparten tilbys som reservedeler. 
ALLE FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUD

–Kjøpte katta i sekken

Formannskapet dro til Eben Eser på befaring. Fv Astrid Lunde, fungerende vareaordfører Monika  Sanden Tveitan, Wenke Kåsene, Magnus Straume, Jens Tore Aakre, Alf Rune Falck, Jørn Åsulf Vrålstad. Med ryggen til står Bård Bråten og fungernende ordfører Arnt Olav Brødsjø.

Formannskapet sier nei

Vil ikke ha næring i det gamle Eben Eser bygget

ordførerkandidat Trond Jarle Roalstad og varaordførerkandidat Synnøve Kveven. Foto: Jan Magne K. Stensrud

Valg 2019

Drangedal-beste bygda å bo i

Trine Østenå Larsen, Aadne Røilid, Wenke Kåsa, Hilde Heimholt Furunes, Katrine Bastnes og Hildegunn Lassemo.

Markering mot mobbingen i Drangedal

Drangedal ungdomsskole. Arkivfoto

– Sammen bør vi jobbe for at NN skal tåle mer uten at han tolker det som direkte plaging