Politikk

Leserinnlegg

Angående «Mer rettferdig avgifter».

Leserinnlegg

Stoppmønsteret på Sørlandsbanen må bevares

Jan Gunnar Thors

Vil kjøpe strøm

Abonnement
Framhustaket til John Bustrak på Bostrak er blitt til et drøyt 100 kvadratmeter stort solcellekraftverk.

Eget kraftverk på taket

Abonnement
Togtilbudet for skoleungdommen i Drangedal kan nå bli borte. Arkivfoto

Go Ahead ønsker å kutte togstopp i Drangedal

Trond Jarle Roalstad protesterer

Abonnement
Tørdal skule. Arkivfoto

Kutter en fast lærerstilling i Tørdal

Abonnement
Øystein Rugtveit (H)

Vil selge omsorgsplasser

Abonnement
Aadne Røilid (Kr.f.) fikk ikke mer enn sju andre representanter med seg for å ta opp innbyggerinitiativet, som samlet 578 underskrifter, for å ta saken om nedlegging av Lauvåsen bokollektiv opp til ny behandling.

Avviste innbyggerinitiativet

Abonnement
Avtaleutkastet fra Drangedals side om å tilby salg av fire heldøgns omsorgsplasser til Skien kommune ut 2020, er klart, forteller kommunalsjef for helse og omsorg i Drangedal, Hilde Molberg, som mener at det er for stor risiko å både selge fire plasser til Skien og legge ned Lauvåsen bofellesskap samtidig. Derfor blir demensavdelingen opprettholdt hvis Skien kjøper plasser. Saken om salg av plasser ble enstemmig vedtatt som hastesak i kommunestyret torsdag 13. februar.

Den viktigste saken

Abonnement
Dag Arild Brødsjømoen stemte i mot rådmannens innstiling. Nå er han redd økte kommunale avgifter vil gjøre det vanskelig for mange leietakere i Drangedal. Arkivfoto

Dag Arild Brødsjømoen (FrP) advarer mot lik vannavgift

Abonnement
Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen er tydelig på at Drangedal kommune må gjennomføre en omstilling og innsparing, i forhold til dagens drift, på 15 millioner kroner.

Må omstille og spare i kommunen

Abonnement
Kommunalsjef for helse og velferd, Hilde Molberg er nå i hektisk og krevende dialog med Skien kommune om å kjøpe sykehjemsplasser i Drangedal. Foto: Jan Magne K. Stensrud

Flyttingen av pasienter med demens fra Lauvåsen:

Alt håp er ikke ute

Abonnement
Verdistigningen på boliger i Drangedal har vært forholdsvis lav det siste 10-året, her fra Prestestranda.

Senker eiendomsskatten på bolig og fritidsbolig

Abonnement
Torun-Anita Hilden Iversen har tatt initiativet til en landsomfattende pengeinnsamling for mobbeofrene i Drangedal. Foto:Privat

Torun-Anita starter landsomfattende pengeinnsamling for mobbeofrene i Drangedal

Aadne Røilid (Kr.f.) (t.h.) ba i siste formannskapsmøte om at kontrollutvalget i Drangedal kontrollerer saken der Skanits AS har fått avslag på næringsvirksomhet på den tidligere Eben Eser-tomta, og nå har etablert treningsmoduler på plassen, før søknaden om midlertidig etablering er vedtatt. Fra venstre en lyttende ordfører Tor Peder Lohne (Sp), Magnus Straume (Ap) og Synnøve Kveven (Ap).

Ber kontrollutvalget følge opp «Eben Eser-saken»

Abonnement
Saksbehandler Gunn Kristin Halvorsen viser et eksempel på hvordan åtte boenheter tidligere betalte kun 1701 kroner i årsgebyr for vann og avløp, mens en enebolig måtte betale 13 612 kroner for samme tjeneste. Med den nye forskriften for vann og avløp vil alle abonnenter betale like mye per boenhet, og det kan bli inntil 20 prosent lavere ved at det er fanget opp 200 nye abonnenter til, som deler på de totale kostnadene til kommunen.

Kan bli vannmålere hos alle:

Mer rettferdige avgifter

Abonnement
Slik tenker Norsjø Arkitekter AS seg foreløpig at en fireavdelings barnehage i Kroken kan se ut.

Gigantisk budsjettsprekk:

Barnehagen i Kroken mer enn firedoblet i pris. Skulle kostet 12 millioner, prisen er nå mer enn 50 millioner.

Abonnement
Jon Rikard Kleven og partileder Trygve Magnus Slagsvold Vedum. Foto: SP

Jon Rikard Kleven foreslått som ny fylkesleiar i Telemark Senterparti

Konsernsjef Tone Wille i Posten ved den aller første Pakkeboks. FOTO: Birger Morken / Posten

​Posten vil sette ut pakkebokser i hele Norge

Styret i Drangedal Senterungdom: framme fra v: Signe Margrethe Lauritsen og Anna Henriette Straume. Bak fra v: Knut Helge Bråthen, leder i Senterungdommens Landsforbund Torleik Svelle, Sander Furunes, Jonas Kaasa Tørnes, August Vågsland.

Disse skal lede Drangedal Senterungdomslag

Abonnement