Politikk

Maja Foss Five.

Fylkeskommunen skal dele ut 5 millioner til kunstproduksjon

Abonnement
Drangedal kommune. Foto: Jan Magne K. Stensrud

Kommentar

Dystre utsikter for kommuneøkonomien

Abonnement
De grønne områdene viser hvor det er ledige tomter. Kilde : Drangedal kommune.

–Sånn kan vi ikke ha det

Abonnement
Vannstanden i Toke har de siste dagene sunket med flere meter.  Stedet ved Ringnes der jeg  pleier å ta opp båten er for grunt,  sier Paul Tore "Totto" Øverdal

Saken er oppdatert

Skagerak Kraft AS informerer aldri om vannstandsendringer i Toke

Abonnement
Sigmund Aas. Foto: Privat

Leserinnlegg

Et sjenerende tre, takk!

Laks i vassdrag. Foto:privat

Kommentar:

Hva er det verste som kan skje om det kommer laks i Toke?

BIDRAGSYTER: Helselaget er en viktig bidragsyter til frivilligsentralens arbeid. Her får Maryanne Flaten blomster for deres innsats for sentralen.

Drangedal Frivilligsentral:

Et forbilde for sentralene i Telemark/Vestfold

Abonnement
Drangedal kommune. Foto: Jan Magne K. Stensrud

Drangedal på 277.plass i kommune NM

Abonnement
Dersom du ønsker å delta på datakurs for seniorer kan du ta kontakt med Nils Sætre. Foto: Jan Magne K. Stensrud

Nye datakurs for seniorer

Abonnement
Søndag er det 1 år igjen til valget. Truls Vasvik
Leder, Vestfold og Telemark Arbeiderparti. Foto: privat

Mye står på spill – ett år igjen til valget

I sommer fikk togene på Sørlandsbanen ny farge. I helga står Sørtoget stille. Arkivfoto

Stenger Sørlandsbanen i helga

Abonnement
NY BEHANDLING: Ordfører Tor Peder Lohne sier at dispensasjonssøknaden de behandlet for settefiskanlegget på Nyland i 2018 ikke var for det samme tiltaket som foreligger nå. Derfor mener han dette må behandles på nytt.

Må søke på nytt

Abonnement
Illustrasjon. Drangedalsposten

Kjære Drangedøler, og andre som er innom

Abonnement
I dette området, mellom Merkebekk og Heldøla, skal settefiskanlegget og mærer i Toke etableres dersom myndighetene godkjenner planene.

Oppdrett av ferskvannsfisk gir arbeidsplasser

Abonnement
Alle er ikke enige i at det var en god ide å fjerne bjørketrærne ved kommunehuset.

Hei igjen, kjære drangedøler! 

Abonnement
SPRENGT: GS-Maskin står for sprening og gravearbeidene til den  nye barnehagen.

Grunnarbeidene for ny barnehage er i gang

Abonnement
ÅPNES IGJEN? En arbeidsgruppe har jobbet med og sett på muligheten med å få åpnet Sagodden igjen.
ARKIVFOTO

Kroken av døra på Sagodden

Abonnement
Drangedal kommune. Foto: Jan Magne K. Stensrud

Kommunepolitikerne og

Tapt arbeidsfortjeneste

Abonnement
Jon Rikard Kleven og partileder Trygve Magnus Slagsvold Vedum. Foto: SP

Telemark skal utvikles, ikke fraflyttes

Kartutsnitt over deler av Drangedal kommune. Illustrasjon

Hva er riktig skrivemåte, Sannes eller Sandnes?

Abonnement