Politikk

Øystein Rugtveit (H) er leder av hovedutvalget for oppvekst, mangfold og kultur. Foto: Jan Magne K. Stensrud

Barnehagen og skolen på Bø i Tørdal står i fare for å bli lagt ned

Abonnement
Hans Bakke har takket ja til jobben som kommunedirektør i Drangedal. Foto:privat

Hans Bakke fra Bø er innstilt som ny kommunedirektør i Drangedal

Abonnement
Drangedal kommune.

Slik beskytter du deg mot Koronaviruset

Her ser vi familien Vrålstad. Fra venstre: Foran, Terje og Halvor, på mammas fang Åshild, mamma Agnethe, Eivind, Åge og Johanne, alle med etternavnet Vrålstad. Til høyre Per Olav Hunskaar, planlegger og prosjektstyring fra Fjøssystemer. FOTO: Nils Sætre.

Melkekvote på 250 000 liter:

Drangedals største melkefjøs innviet

Abonnement
Jan Terje Dahle (Sp) foreslo en mer udramatisk endring av eiendomsskattens resultat i kronebeløp ved å fastsette promillen for hus og fritidsboliger til 4,1, og for næring til 4,0.

Justerte eiendomsskatten

Abonnement
Illustrasjonsfoto

Siste ti år:

Raskere hytteutbygging i Drangedal

Abonnement

Leserinnlegg

Angående «Mer rettferdig avgifter».

Leserinnlegg

Stoppmønsteret på Sørlandsbanen må bevares

Jan Gunnar Thors

Vil kjøpe strøm

Abonnement
Framhustaket til John Bustrak på Bostrak er blitt til et drøyt 100 kvadratmeter stort solcellekraftverk.

Eget kraftverk på taket

Abonnement
Togtilbudet for skoleungdommen i Drangedal kan nå bli borte. Arkivfoto

Go Ahead ønsker å kutte togstopp i Drangedal

Trond Jarle Roalstad protesterer

Abonnement
Tørdal skule. Arkivfoto

Kutter en fast lærerstilling i Tørdal

Abonnement
Øystein Rugtveit (H)

Vil selge omsorgsplasser

Abonnement
Aadne Røilid (Kr.f.) fikk ikke mer enn sju andre representanter med seg for å ta opp innbyggerinitiativet, som samlet 578 underskrifter, for å ta saken om nedlegging av Lauvåsen bokollektiv opp til ny behandling.

Avviste innbyggerinitiativet

Abonnement
Avtaleutkastet fra Drangedals side om å tilby salg av fire heldøgns omsorgsplasser til Skien kommune ut 2020, er klart, forteller kommunalsjef for helse og omsorg i Drangedal, Hilde Molberg, som mener at det er for stor risiko å både selge fire plasser til Skien og legge ned Lauvåsen bofellesskap samtidig. Derfor blir demensavdelingen opprettholdt hvis Skien kjøper plasser. Saken om salg av plasser ble enstemmig vedtatt som hastesak i kommunestyret torsdag 13. februar.

Den viktigste saken

Abonnement
Dag Arild Brødsjømoen stemte i mot rådmannens innstiling. Nå er han redd økte kommunale avgifter vil gjøre det vanskelig for mange leietakere i Drangedal. Arkivfoto

Dag Arild Brødsjømoen (FrP) advarer mot lik vannavgift

Abonnement
Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen er tydelig på at Drangedal kommune må gjennomføre en omstilling og innsparing, i forhold til dagens drift, på 15 millioner kroner.

Må omstille og spare i kommunen

Abonnement
Kommunalsjef for helse og velferd, Hilde Molberg er nå i hektisk og krevende dialog med Skien kommune om å kjøpe sykehjemsplasser i Drangedal. Foto: Jan Magne K. Stensrud

Flyttingen av pasienter med demens fra Lauvåsen:

Alt håp er ikke ute

Abonnement
Verdistigningen på boliger i Drangedal har vært forholdsvis lav det siste 10-året, her fra Prestestranda.

Senker eiendomsskatten på bolig og fritidsbolig

Abonnement
Torun-Anita Hilden Iversen har tatt initiativet til en landsomfattende pengeinnsamling for mobbeofrene i Drangedal. Foto:Privat

Torun-Anita starter landsomfattende pengeinnsamling for mobbeofrene i Drangedal