Politikk

SPESIALUNDERVISNING: Det var forrige skoleår 27 elever i grunnskolen i Drangedal kommune som mottok spesialundervisning. (Illustrasjonsbilde)

Skolene i Drangedal:

Færre elever får spesialundervisning

Abonnement
Dette er skissen for plassering av avkjørsel samt plassering av anlegg for Nyland settefiskanlegg. Vanninntaket skal hentes fra 5 meters dyp under vei (blå strek) og utslipp fra anlegg til 10 m dyp etter rensing (grønn strek)

Utfordrer lokalpolitikerne i Drangedal

Kommentar til fiskeoppdrett i Toke

Abonnement
I dette området, mellom Merkebekk og Heldøla, skal settefiskanlegget og mærer i Toke etableres dersom myndighetene godkjenner planene.

Nei til merdanlegg i Toke

Kommunedirektør i Drangedal, Hans Bakke Foto:privat

Koronavirus

Statusoppdatering fra beredskapsledelsen

Dette er skissen for plassering av avkjørsel samt plassering av anlegg for Nyland settefiskanlegg. Vanninntaket skal hentes fra 5 meters dyp under vei (blå strek) og utslipp fra anlegg til 10 m dyp etter rensing (grønn strek)

Søker kommunen om tillatelse til:

Fiskeoppdrett i Toke

Abonnement
IGNORANSE: Ålen har ikke noen høy stjerne i Norge og ignoransen om den er framherskende både hos hvermansen og politikere. Nå er ålen i en skjebnetid etter overfiske, miljøgifter og menneskeskapte hinder, sier Frode Kroglund, forsker og fiskeforvalter hos fylkesmannen i Agder. Foto:privat

Truet art:

Stor uvitenhet om ålen

Abonnement
Denne gjengen senterpartiungdommer har for lengst fått i seg mat og skal gjøre seg klare for å møte ordfører Tor Peder Lohne til samtaler. Drangedølene August Vågsland og Jonas Tørnes, som også var leirdeltakere, var ikke til stede da bildet ble tatt. De hadde dratt i forveien for å forberede møtet med ordføreren. Fpto: Nils J. Sætre

Senterungdommen:

Leir ved Henseidvannet

Abonnement
GLADE: Her ser vi til venstre Per Helge Stenberg som er brannkonstabel i brannvesenet i Drangedal sammen med beredskapsleder Torbjørn Øygarden. Begge er imponert over bilens yteevne.

Styrker beredskapen:

Ny brannbil i Drangedal

Abonnement
Kommunehuset i Drangedal. Illustrasjonsbilde

Leserinnlegg

Har Senterpartiet vanstyrt kommunen til kanten på avgrunnen?

Ordfører Tor Peder Lohne (Sp). Illustrasjonsbilde

Leserinnlegg

En stødig kurs

Abonnement
Drangedal sjukeheim. Arkivfoto

Leserinnlegg

Drangedal kommunes framtidige helsetjenester

Her på den gamle skytterplassen kan det nå bli bobilcamp. Det er delte meninger om dette er et godt forslag. 
Foto: Inger Lehne Solheim

Bobilparkering på skytterplassen

–Et svært dårlig forslag

Abonnement
Under brua over Sagelva ved Sanneslangen er det noen som har dumpet store mengder avfall. Det som ligger der bærer preg av å ha ligget en god stund. Foto: Jan Magne K. Stensrud

Noen har dumpet en bensinpumpe i Sagelva

Abonnement
Foto: Stortinget.no

Leserinnlegg

At det går an i vårt land!

Tett vegetasjon på begge sider gjør svingen uoversiktlig. Foto:Privat

Uoversiktlige veier

Abonnement
Daglig leder ved Pro Sport Support i Drangedal, Waldo Princen, har grunn til å smile. Etter tre måneder uten inntekter kan han igjen åpne treningssenteret. Men alt er ikke som før. Reglene om håndhygiene og en-metersregelen gjelder fortsatt. Foto: Jan Magne K. Stensrud

Stengt i tre måneder: Endelig kan Waldo åpne igjen

Abonnement
RIVES: Disse to byggene må rives som første ledd i opparbeidelsen av den store Coop Extra tomta. Her er planen at det skal stå ferdig en Extra-butikk allerede til våren. Foto: Nils J. Sætre

COOP Extra:

Ny butikk trolig klar til våren

Abonnement
Gudbransveien 8. Illustrasjonsfoto

Leserinnlegg

Jeg har 2 spørsmål, og jeg har vel egentlig svar på begge 2

Abonnement
Her er det perfekt for en bobilparkering, sier Norman Kilane. Arkivfoto

Formannskapet vil heller ikke ha bobilpark ved Playa Toke brygge

Abonnement
Gå til venstre, anbefaler Trygg Trafikk. Foto: Colourbox

Anbefaler venstregåing på alle veier