40, 60 og 80 år

Vi på Spar ønsker å gratulere Vibeke Wolden med 40 års dagen og Unni Tveit med 60 årsdagen den 25 september og Tor Rasmus Flom med 80 årsdagen 26 september.
De beste hilsner fra kollegaene.

Gratulerer!