Aud Heldal Bråten 85 år

Gratulerer med 85 år!
Helsing barn, barnebarn og oldebarn.

Gratulerer!