Kjellaug og Annlaug 70 år

Eg vil få gratulere storesøstrane mine Kjellaug og Annlaug med 70års dagane i juli. Håper dikkan får mange gode dagar og år framover. Helsing frå lillesøster Oddrun.

Gratulerer!