Olav Ettestad104 år

Gratulerer til ein alltid blid og omtenksam far, bestefar og oldefar.
Helsing barn, svigerbarn, barnebarn og olderbarn.

Gratulerer!