Foto: CF Wesenberg/Kolonohaven

Båndtvangen opphører – men fortsetter i halve landet

Fredag 21. august opphører den generelle båndtvangen, men det er fortsatt ikke fritt frem for landets hunder. Hele 180 kommuner vil fortsatt ha en eller annen form for lokal utvidet båndtvang.

– Det er uholdbart at så mange kommuner har valgt å prioritere bort hundevelferden ved å utvide båndtvangen lokalt. Svært mange av de lokale båndtvangsreglene er helt unødvendige, sier administrerende direktør i Norsk Kennel Klub Torbjørn Brenna i en pressemelding.

Stor variasjon i reglene fra kommune til kommune
De lokale båndtvangsreglene er mange, varierte og ofte dårlig begrunnet. En del kommuner har også formulert reglene på en måte som gjør det vanskelig å vite hvor det faktisk er lov til å gå med hunden løs.

– Båndtvangsreglene som er helt nødvendig for å beskytte dyrelivet er forståelig, men svært mange av de kommunale båndtvangsreglene er innført på helt andre grunnlag, og det er disse reglene Norsk Kennel Klub stiller spørsmålstegn ved behovet for, presiserer Brenna.

Det er mange eksempler på kommuner som har innført båndtvang i store deler av kommunens tur- og rekreasjonsområder, mens ingen av de omkringliggende kommunene har en eneste båndtvangsregel. Da blir spørsmålet om behovet for båndtvangen virkelig er til stede. I Norsk Kennel Klubs båndtvangskart kan man se flere slike eksempler.

For å finne ut hvilke lokale båndtvangsregler som gjelder i den enkelte kommune, kan du sjekke Norsk Kennel Klubs interaktive båndtvangskart på www.nkk.no/kart. Her har Norsk Kennel klub samlet alle kommunenes båndtvangsregler, som gjør det enklere å få en oversikt.

Stort behov for friområder for hund
I de tilfellene hvor kommunene finner det helt nødvendig å innskrenke hundens frihet, må minstekravet være at kommunen kompenserer med å legge til rette på andre måter. I byer og tettbebygde strøk kan det settes av områder til egne hundeparker. I mer landlige omgivelser kan hundeskoger benyttes, hvor man setter av et større område i naturlig terreng hvor hundene kan løpe fritt.

– Alle kommuner bør ha dedikerte friområder for hund, slik at hundene får mulighet til å løpe fritt fra tid til annen. Spesielt viktig er dette for kommunene som har valgt å innføre lokale båndtvangsregler. Disse kommunene må ta grep, sier Brenna.Av hensyn til hundevelferden
Grunnen til at det er så viktig å tilrettelegge for at hundene kan løpe fritt fra tid til annen, er for å gi hundene et best mulig liv. Naturlig atferd for en hund er å kunne løpe fritt. Hvis det alltid er båndtvang vil aldri hunden kunne utfolde seg naturlig, noe som igjen kan bety dårlig dyrevelferd.

Norsk Kennel Klub oppfordrer uansett alle hundeeiere til å opptre ansvarlig med sin hund. Følge gjeldende regler, ha kontroll på hunden uavhengig av om det er båndtvang, og ta hensyn til mennesker og dyr.

Følende kommuner i Vestfold og Telemark fortsetter med en eller annen form for lokale båndtvangsregler. Drangedal har ingen restriksjoner.

Vestfold og Telemark


TokkeLarvikTinnBambleHjartdal
HortenKragerøKviteseidNissedalSandefjord
Skien
Færder
Vinje

Administrerende direktør i Norsk Kennel Klub, Torbjørn Brenna Foto: CF Wesenberg/Kolonohaven