Uønsket situasjon: Covid-19 har skapt en uønsket situasjon for alle, og særlig de aller fattigste. Stein Reinertsen, biskop Agder og Telemark. Foto: Dag Kvarstein

Forandre for andre

Det siste året har skapt mange utfordringer i landet vårt og ute i verden. Vi har fått kjenne på savn, redsel og bekymring. Fremtiden er usikker, mange er ensomme, har mistet jobbene sine og savner fotfestet i det «vanlige» livet. Vi har fått et brutalt møte med vår egen og verdens sårbarhet, og ser hvor avhengige vi er av hverandre.

Covid-19 har skapt en uønsket situasjon for alle, og særlig de aller fattigste.

I tillegg til Covid-19-krisen står mange sårbare land i andre kriser. Sult, fattigdom, vannmangel, klimaendringer som flom og tørke, krig, konflikt og sykdom: Nøden kjenner ingen grenser. Det gjør heller ikke ansvaret for våre medmennesker uansett hvor de bor, hva de tror på og hvilken hudfarge de har. Vårt ansvar er forankret i nestekjærlighetstanken og vissheten om at alle mennesker har samme verdi - vi er alle medmennesker.

Alt som kan gjøres for å bedre menneskers innsats må vi heie på! 21. – 23.mars vil Kirkens Nødhjelp ha sin årlige fasteaksjon – i år med temaet Forandre for andre. Den har fokus på vannarbeid. Aldri før har rent vann vært så viktig som i 2021. Kirkens Nødhjelp samarbeider med lokale religiøse ledere, og på tvers av kirkesamfunn lokalt om å få hjelpen frem til de som trenger det mest – der behovet er størst.

Ungdommene i Agder og Telemark og resten av landet har opplevd mange begrensninger: Mye av det som hører til et vanlige ungdomsliv har vært utelukket. Det er et eksempel til etterfølgelse at konfirmantene er sentrale i fasteaksjonen, og gjennom det viser praktisk nestekjærlighet. Gjennom deltakelsen i fasteaksjonen, som i år i hovedsak er digital, er de med på å spre håp og lys. De forandrer for andre.

En global pandemi krever global solidaritet og handlekraft. Sammen kan vi forandre for andre.

Stein Reinertsen, biskop Agder og Telemark