Heder: Marit Odden er et ja-menneske og stiller opp der hun kan, – så ofte hun kan. For sin store innsats i regi av Lions klubb Drangedal er hun tildelt Lions høyeste utmerkelse gjennom «Melvin Jones Fellow» hederstegn

Marit tildelt høyeste Lions-utmerkelse

Det skal noe til, men Marit Odden har blitt tildelt den høyeste utmerkelse man kan få innenfor organisasjonen Lions Clubs International; nemlig Melvin Jones Fellow ærespris. Hun er den første kvinnen i Lions Drangedal som mottar hederstegnet.

Lions er en internasjonal organisasjon som ble startet i USA i 1917, men kom til Norge i 1949. I 1970 nådde organisasjon, som opprinnelig kun var for menn, også Drangedal. Men samfunnet er i endring, og siden midt på 1990-tallet har det vært mulig for kvinner også å delta i klubben i Drangedal.

Lokalt: Marit Odden og nåværende visepresident, Knut Jens Kåsa, har gjennom mange år jobbet med ulike Lions-prosjekter i klubben i Drangedal, som nå har kun åtte medlemmer.– Vi ønsker at flere nye kan bli med, ber Marit og Knut Jens

Engasjert

Ei som har engasjert seg i Lions humanitære arbeid, er Marit Tomine Odden. Mange kjenner henne som den blide dama i blomsterbutikken, som hun drev i Sofiesgate i mange år for en del år tilbake. Seinere tok hun hjelpepleierutdannelse og jobbet samtidig 20 år på Sykehuset Telemark og ved Nissedal omsorgssenter. Andre kjenner henne som en utrettelig ildsjel, der salg av lodder for Lions og Vardens julelotteri sto sentralt gjennom en årrekke. Men lista er lang der Marit har vist sitt sosiale engasjement for fellesskapet og frivilligheten, både innenfor Lions, men også i lokale lag og foreninger, og som enkeltperson.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Gir så mye

– Det gir meg så mye å kunne hjelpe andre, forsikrer Marit Odden, og har snart ikke tall på alle de turer hun har reist med hjelpesendinger til Latvia og Estland eller bidratt på leirarrangementer hvor barn og ungdom fra vanskeligstilte familier har fått oppleve feriedager i distriktet med sommer og sol, ski og aktiviteter. Men det er ikke kun til nødstilte personer hun rekker ut ei hand; også når funksjonshemmede skal på vinteraktivitet på Lions-lekene på Vegårshei, eller på andre aktiviteter, er Marit den som lett melder seg til tjeneste.

– Uten at også folk i Drangedal støtter våre tiltak, enten det er den landsomfattende tulipanaksjonen, hvor innsamlede midler går til arbeid mot mobbing og rus, eller det er innsamling av tøy, sko og annet nyttig utstyr, så hadde ikke resultatet blitt så vellykket, sier Marit, og retter en stor takk til bygdefolk og venner som bidrar med det de kan.

– Noen gir penger, andre gjør dugnadsinnsats gjennom strikking og sying.

– Takk også til min gode nabo og medhjelper på hjelpesendingen, Ina Vennekold, sier Marit.

Distriktsguvernør: Torkjell Gudmund Johansen og tidligere verdenspresident Gudrun Yngvadottir fra Island (t.h.) da Marit Odden mottok Lions høyeste utmerkelse: «Melvin Jones Felloow» tidligere i år

Takk til lokalsamfunnet

– Vi har flere lokale bedrifter som gjør en flott innsats med å sponse oss, fortsetter Marit, og retter blant annet en ekstra stor takk til Jan Gunnar Tveitan i Jan Sko som er raus med sko-gaver til hjelpesendingene.

Innimellom er stua hos Marit en innsamlingssentral når hjelpesendinger organiseres. Hvert år siden 2010 har hun hatt med seg og sendt klær og utstyr med en trailer til et daghjem i Orgre, tre kvarters kjøretur fra Riga, hovedstaden i Latvia. Det samme har hun når hun hvert år besøker barnehjemmet Peeteli i Kopli, på utsiden av Tallin i Estland.

Ja-menneske

– Marit er et ja-mennesker, forsikrer Lions-kollega og visepresident i den lokale klubben, Knut Jens Kåsa, Han var en av flere i Lions-distriktet som Drangedal tilhører som foreslo at Marit skulle få Lions høyeste utmerkelse. Kåsa var selv til stede under seremonien på distriktsmøtet i Sandefjord da utmerkelsen, som kom helt overraskende på prisvinneren, ble utdelt. Det er likevel ikke den første utmerkelsen Marit Odden har fått for sin ekstra innsats, både her hjemme og i utlandet. I 2016 ble hun tildelt Lions «Ildsjel-pris» for distriktet som Drangedal tilhører.

– Marit har vært medlem i drangedalsklubben siden år 2000, og har vært en person som alltid har sagt ja til oppdrag og innsats for de som trenger hjelp i lokalsamfunnet og ellers hvor behov for hjelp trengs, heter det i begrunnelsen tidligere verdenspresident, islandske Gudrun Yngvadottir, sa under prisoverrekkelsen tidligere i år.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Hun har i en årrekke vært fast deltager med SAS’ årlige «Julefly» med forsyninger og mat til trengende familier i Tallin i Estland og andre byer i Baltikum, noe Marit også er invitert til å være med på i år.

– Hvert år bidrar hun blant annet med å lage jul for rundt 200 familier, sa Yngvadottir.

Det kan også nevnes at Marit gjennom de siste 10-12 årene har solgt matposer og lodd for nærmere 500 000 kroner her hjemme, hvor beløpet i sin helhet går til innkjøp av mat som deles ut på de stedene «Jyleflyet» besøker.

En slik utmerkelse som Marit har fått koster 1000 dollar (ca. 10 000 kroner), og beløpet gis videre gis videre til Lions internasjonale humanitære arbeid. Tidligere har, nå avdøde, Knut Olav Sannes fått utmerkelsen, og for få år siden fikk Per Rinde den etter å ha vært medlem siden grunnleggelsen av klubben, begge utmerkelsene gitt av Lions-klubben i Drangedal.

De ordinære innsamlede beløp går til andre nyttige prosjekter, hvor en tredel går lokalt, 1/3 nasjonalt og 1/3 internasjonalt. Klubben gir også midler til Lions førerhundskole.

Noen trenger noen

– Uten lokalsamfunnet som støtter hadde ikke Lions kunnet gjort noen ting, gjentar Marit Odden. For egen del kan vi vel legge til at uten personer som Marit Odden og andre frivillige som trår til, så hadde det heller ikke vært mulig å omsette hjelpen til hjelp.

Julaften har Marit Odden meldt seg som frivillig når Drangedal produkter i samarbeid med Drangedal frivilligsentral arrangerer julaftenfeiring på Gnisten kafé i Prestestranda.

– Jeg tenkte; hvorfor ikke, sier Marit kjapt, og legger til at hun gjerne vil ønske alle en god jul og et godt nytt år.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er alltid noen som trenger noen.