I dette området, mellom Merkebekk og Heldøla, skal settefiskanlegget og mærer i Toke etableres dersom myndighetene godkjenner planene.

Nei til merdanlegg i Toke

Jeg flytta tilbake til min hjem kommune Drangedal i 2008. Tok i 2013 initiativ til å starte Neslandsvatn Vel. Sammen med Drangedal Kommune har vi nå i syv år arbeid for og investert i friluftsliv, attraktivitet og bolyst fra Merkebekk til Heldalsgrenda. Første del av den nedlagte Kragerøbanen er blitt forvandla fra en dødlagt trasse med kreosotsviller og nedbryten nettinggjerder til en attraktiv GS-vei, Banen, langs Neslandsvannet. Andre del av GS-veien vil gå videre ned til og langs Toke til grensa med Kragerø. Ringvirkningene av denne fysiske ferbedring av området har vist seg å vœre veldig positive for trivsel blandt lokalbefolkningen, bolyst og tiltrekning av turister.
Nyland Settefiskanlegg i Neder Toke og etablering av 2-3 nye arbeidsplasser er positivt, men dersom det satses på, som det fremgår av søknaden, at settefisken fra dette klekkeriet skal settes ut i merdanlegg i Toke må jeg si meg høyst uenig. Merdanlegg i innsjø er forelda teknologi og ytterst skadelig for miljøet, i det enogtyvende århundre er det lukkede merdanlegg på land. At det første man vil se når en kjører fra E18 til Drangedal er industrielle merdanlegg i Toke fremmer ikke attraktiviteten for kommunen.
Jeg vil be Drangedal Kommune om at denne søknad ikke blir innvilget slik den nå er formulert samt melde tydelig fra til Arne -Olav Tveit at etablering av merdanlegg i insjøen Toke ikke vil bli tillatt.
Neslandsvatn Vel har ikke som organisasjon hatt anledning til å sette seg tilstrekkelig inn i denne sak og jeg uttaler meg derfor ikke som leder for Neslandsvatn Vel men som engasjert privatperson.

Mvh Sigtru Nesland