Prosjektleder: Tone Størseth er leder i Driv, Drangedal i Vekst, omstillingprogrammet i Drangedal.

Faglig påfyll og frokost attåt - igjen

Noe av det viktigste omstillingsprogrammet kan bidra med, er nettverksbygging og kunnskapsheving. Uansett bransje og tilhørighet, betyr det i praksis å øke innsikten, dele erfaringer, flere bekjentskaper og bedret samarbeid mellom aktører innad i næringslivet og mellom kommune og næringsdrivende. Kan dette sitte igjen som gode strukturer og økt kjennskap når omstillingsperioden er over, har man lyktes i å nå kanskje den målsettingen som har størst betydning over tid. Nemlig at man har bidratt til økt utviklingsevne.

Hva betyr egentlig det? At næringslivet i større grad er i stand til å håndtere endringer, fordi man vet mer om hvordan de kan håndteres, hvor man kan få nødvendig bistand og hvor man i fellesskap kan utforske mulighetene som endringer medfører – det vil kort sagt være en økt robusthet. Som igjen sikrer tilgang på jobber med ulike kompetansekrav lokalt. Arbeidsplasser er igjen en viktig forutsetning for et godt bosted. Som også påvirker hvordan man kan tiltrekke seg besøkende. En god spiral, med andre ord.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ett lite bidrag i den forstand, er disse frokostmøtene. Driv fortsetter med dem, i håp om at de stadig utvikles og tiltrekker seg flere. I samarbeid med kommunens ansatte og næringsforeningen håper man å kunne tilby en åpen og lett tilgjengelig møteplass for å belyse temaer som kan være interessante. Spesielt for dem som driver eller har ansvar for ulike virksomheter i Drangedal.

Torsdag er det igjen klart for frokostmøte i næringshagen. Det er ofte hektisk på ettermiddag- og kveldstid, så morgenmøter har vært en måte å få «presset» inn fokusering på aktuelle tema. Denne gang handler det om byggesak. Hva gjelder av regler for ulike typer byggesaker? Hvordan arbeider med man byggesøknader i kommunen? Hvor langt tid tar det? Hva slags saker må opp til politisk beslutning, og hva har administrasjonen (saksbehandlerne) myndighet til å vedta på egen hånd? Kommunens saksbehandlere kommer og orienterer, og vil gi tips til hva som må med i søknader for at de kan behandles raskest mulig.

Forhåpentlig bidrar frokostmøtene med innsikt og kunnskap som er til nytte for næringsdrivende, kommune og for innbyggerne. Dette tiltaket vil sammen med andre medvirke til at vi alle stadig blir litt bedre i det vi holder på med. Smøring i maskineriet er dette med samhandling og kunnskap. Og da gjør det godt med litt mat i kroppen mens man fyller på i toppen…