Tone Størseth.

Full fart inn mot 2024

Engasjementet i lokalt næringsliv er stort. Når det krevende året 2023 lir mot slutten, er det likevel med knoppskytinger og utviklingsprosjekter blant små og mellomstore bedrifter. En oppsummering i Driv er at ambisjonene er så absolutt til stede. Det viser de over 300 møtene med næringsdrivende, hvorav svært mange handler om å etablere enten helt nytt virke eller videreutvikle det man allerede har. Konkret har Driv bidratt i fem etableringer, og sikkert indirekte påvirket en rekke av andre som har vært i dialog.

19 prosjekter har fått bidrag, representert innen alle fire bransjeområdene. I tillegg har Driv stått for et skikkelig løft ved å igangsette SMB utviklingsprogram der til slutt 11 virksomheter deltok. I alt er 2.579.851 kroner gitt i direkte støtte i 2023. Det ligger også klart nye søknader om støtte som Driv-styret skal behandle i sitt første møte på nyåret.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De virksomhetene som hittil har mottatt støtte og bistand, anslår at de vil etablere opptil 84,7 arbeidsplasser i løpet av omstillingsperioden, som varer ut 2027. Man ser dessuten ringvirkninger i at flere virksomheter har flyttet til Drangedal og noen har valgt å etablere seg i bygda, som følge av andre virksomheter her. I alt gir dette nye, gode arbeidsplasser.

Foreløpig opptelling av året viser 20 skapte og sikrete arbeidsplasser. Disse finnes i ulike bransjer og gjelder «alt» fra nyetablerte, som opplever så sterk interesse for sine tjenester at de må oppbemanne, til godt etablerte, som har sikret videre virke gjennom prosjekter og veiledning. Noen har skapt helt nye produkter og opplevelsestilbud, mens andre holder på med uttesting og kunnskapsløft. Flere har dessuten planer for neste trinn, som gjerne er den fasen hvor det blir nye jobber.

Det er en finfin start på et nytt år å vite at det skjer positive ting i næringslivet. Nå ser det ut som renten vil stabilisere seg i løpet av de nærmeste månedene. Det gir mer forutsigbare forhold for bedriftene. Drangedal har dessuten høy bostedsattraktivitet, som også gjør at en relativt «grei» befolkningsutvikling kan bidra positivt til å styrke næringsgrunnlaget i bygda. Det viktigste målet for omstillingsarbeidet er å styrke hele kommunens utviklingsevne, altså at man blir bedre rustet til å takle endringer og utfordringer som kommer.

Drivs bidrag er å fortsette å samle og skape møteplasser. Vi har talt 11 slike «formelle» arenaer med jevnlige møter, en økning fra sju i fjor. Det å treffes på tvers av bransjer og etater for å samarbeide om noe, er superviktig. Det samme gjelder å invitere til frokostmøter og kveldsseminarer med nyttige tema. Det skal Driv fortsette med, fordi vi har tro på at det bygger sten på sten å kjenne hverandres styrker. Nye muligheter finnes i samhandling.

Med denne gode farten inn i 2024 gjenstår å takke hver og en som har vært i kontakt med Driv og som har samarbeidet med Driv i løpet av året. Det har vært så god respons i bygda, at det er tryggest å si: Ingen nevnt, men heller ingen glemt! Vi fortsetter sammen neste år, til Drangedals beste. Og på godt nynorsk: Keep up the good work, folkens! Hver og en av dere utgjør en forskjell!