Illustrasjon Drangedalsposten

Gråtende hjerte

Det er med gråtende hjerte jeg leser i forrige utgave av Drangedalsposten at det fortsatt pågår en slik jeg vil påstå “systematisk mobbing”, helt uforståelig og uakseptabelt at slikt fortsatt pågår. Hvor i all verden er lærerne som skal ta vare på sine elever, og ikke minst hvor er foreldrene til de som gjør slikt, er de både blinde og døve eller uten empati ? Ja, for de må vel ha blitt varslet fra skole etc. om at dette gjøres av deres egne barn/ungdommer !!! Enda verre er det at kommunen avviser et vert ansvar selv om de har visst om at dette har foregått i år etter år, og uten at noe nevneverdig er gjort. Vi får alle inderlig håpe på at gjennom de varslede rettsaker kan bli satt en sluttstrek for dette mørke kapittelet, og at de rammede kan få en noenlunde rettferdig oppreisning.

Jeg har de siste årene reist en del rundt i Norge, og når jeg har presentert meg som Drangedøling så har jeg alltid hørt, å, det er jo der Sputnik er i fra, men de siste par år har dette blitt til, å, der all mobbingen foregår ! Det er lite hyggelig at det er slik bygda vår er gjort kjent nå. Kanskje det nye kunne bli, “å, du kommer fra den kommunen hvor politikerne virkelig tok tak, beklaget og ga full oppreisning til div. mobbeofre"

Forøvrig registrerer jeg mye annet som ikke er på stell her i kommunen, Jeg synes Halvor Olsen er inne på noe riktig hvis det er slik at kommunen ikke følger regelverket ved anskaffelse av offentlige tjenester. Det samme gjelder Kommunens manglende arkivsystem som gjør at “saker forsvinner” Er det virkelig mulig, vi lever jo i 20 årene nå ! De har jo ikke de dårligst betalte jobbene disse som styrer, nå må de gjøre seg fortjent til lønna. Det er jo vi, bygdas skattebetalere sine penger det handler om, og det er jo vi som har stemt dere inn, så da forplikter dere å gjøre det beste for oss !

Jeg velger å være anonym da det nå gis signaler fra ledende politiker om at kritiske røster vil bli loggført til senere bruk. Det høres litt skremmende ut, er vi på sporet tilbake til den harde A-politikken fra de tidligere tider, et varsel om at en helst bør holde kjeft !