Human-Etisk Forbund Telemark vokser

Human-Etisk Forbund har for første gang i sin 65 år lange historie passert 100 000 medlemmer. Det humanistiske livssynsamfunnet representerer en stadig voksende del av den norske befolkningen. I Telemark regionlag (gamle Telemark fylke) er det nå 3601 medlemmer!

– Dette gir oss mulighet til å være en enda tydeligere stemme for humanister i Norge, sier leder i Telemark regionlag Erik Andal Hofsten i en pressemelding. Han er stolt over at forbundet stadig tiltrekker seg nye medlemmer.

Human-Etisk Forbund danner fellesskap for humanister, og jobber for tankefrihet, alle menneskers frihet til å velge og en sekulær stat.

Stadig flere identifiserer seg som humanister

Samtidig som stadig færre tror på Gud i Norge, identifiserer flere og flere seg med Human-Etisk Forbund. En undersøkelse fra Norsk Monitor viste i sommer at så mange som 10 % av den norske befolkingen identifiserer seg med forbundet. Nå jobber Human-Etisk Forbund med å tydeliggjøre verdien av et humanistisk livssynssamfunn for enkeltmennesker og for å vise hvor det viktigste arbeidet ligger for humanister i dag, i Norge og i resten av verden.

I Telemark regionlag har det vært god tilvekst av medlemmer det siste året. Siden 2019 har 619 nye medlemmer meldt seg inn i forbundet.

Mangfoldig regionlag

Telemark regionlag består av to lokallag, som arrangerer humanistiske seremonier til de viktigste overgangene i livet.  Selv om dette året har vært annerledes, har samtlige av årets humanistiske konfirmanter og navnebarn fått seremoniene sine.

I tillegg til å arrangere seremonier skaper lokallagene møteplasser for humanister i Telemark, deltar i dialogarbeid, og jobber politisk for at alle skal ha frihet til å velge i sine liv og for et sekulært samfunn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– De siste årene har vi jobbet særlig mye med seremoniene, forteller Erik Andal Hofsten. -I både vigsel og gravferd er det viktig å lage en seremoni som oppleves som personlig.

Om Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund er en medlemsorganisasjon med rundt 110 lokallag spredt over hele landet. Lokal- og regionlag markerer de viktigste overgangene i livet med humanistiske seremonier, og skaper møteplasser for humanister på små og store steder i Norge.

Human-Etisk Forbund skaper tilhørighet, fellesskap og rammer inn overganger i livet for humanister. Forbundet jobber for et samfunn der alle mennesker skal ha frihet til å velge, og hvor ytringsfrihet og kritisk tenkning er viktige grunnpilarer.