Ivaretar ikke Vanndirektivet

Om Statsforvalteren i Vestfold og Telemarks «Vedtak og godkjenning» av Drangedal kommunes reguleringsplan for Nyland Settefiskanlegg tett ved Nedre Toke i Kragerøvassdraget

Ut fra hva vi kan lese i Statsforvalters vedtak, så mener Statsforvalter i Vestfold og Telemark tydeligvis at ut fra hensynet til Drangedal kommunes «selvstyre og frie skjønn» så er det i forbindelse med arealplanlegging og godkjenning etter P&B loven nært vassdrag i Drangedal kommune ikke nødvendig å ta hensyn til:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

•Føringer/ rundskriv fra Klima og Miljødepartementet

(Presisering av kommunens oppgaver og ansvar i vannforvaltningen fra Miljødepartementet 27. april 2021)

•Vanndirektivet

•FNs bærekraftmål

•Vannressurs Loven

•Drikkevannsforskriften

Vi mener at lokale og regionale myndigheter ikke ivaretar innføringen av Vanndirektivet i Kragerøvassdraget. Ei heller hensyntar kommunes oppgaver og ansvar i vannforvaltningen.

Det dreier seg om store utslipp av fiskemøkk og forrester til mange folks drikkevann og smittefare til villfisk. Det er ikke planlagt noe renseanlegg til oppdrettsanlegget, men bare en roterende sil som er bare en våtmølle. Ubegripelig at et enstemmig kommunestyre applauderer slikt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Med vennlig hilsen

Kragerøvassdragets grunneierlag

styret v. Leder Leif Grønstad