Arbeiderpartiet: Per Esborg, Aps ordførerkandidat.

Kjære Jan Terje

Jeg takker for ditt engasjement og vil selvsagt besvare din henvendelse. For å gå til det dette egentlig dreier seg om aller først; nemlig saken – så står jeg 100 % inne for at jeg vil forsøke å gjøre om vedtaket dersom Arbeiderpartiet kommer til makta i september. Hverken jeg eller Arbeiderpartiet har sagt at vi skal stoppe prosjektet. Din påstand er usann. Det er også tvilsomt å kalle et vedtak, som var en stemme i fra at ordføreren måtte bruke sin dobbeltstemme, for et solid vedtak. Hele gruppa til Drangedal AP stemte imot det knappe flertallsvedtaket. Og det er ikke fordi vi er imot at den kommunale delen av veien opprustes, men fordi vi mener det bør undersøkes nærmere om det er private aktører som er villige til å gå inn med penger, slik at vi kan få en vei til lavest mulig kommunal kostnad.

At dere i Senterpartiet vil at kommunen skal bruke 19 millioner på å oppruste en kommunal vei uten å undersøke dette, er for meg helt utrolig. Jeg kan faktisk ikke begripe hvordan dere mener dette er riktig. Samtidig har dere selvfølgelig all mulig rett til å mene hva dere vil.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Også må jeg vel innrømme at jeg er litt overrasket over måten du trekker min egnethet som ordførerkandidat i tvil. Jeg kan ikke se at det at jeg bruker fritiden min på å ta en gjennomgang i Coop-bygget sammen med en takstmann for å underbygge et realistisk kostnadsbilde gjør meg uegnet som ordfører.

Det at du beskylder meg for å vise mistillit til kommunens ansatte fordi jeg mener et anbud fra en entreprenør på bestilling fra kommunestyret er for høyt, ser jeg ikke helt logikken i.

Noe som imidlertid har med kommunens ansatte å gjøre er dette: At man i Drangedal har et særs godt tjenestetilbud der de ansatte omtrent springer beina av seg fordi det ikke er penger til å ansette så mange som det burde ha vært. Dette gjelder i alle sektorer. Men kanskje spesielt innenfor «Helse» og «Oppvekst». Og for hvert prosjekt vi politikere øser ut millioner til, desto flere oppgaver får de ansatte og desto mer penger går det av driftsbudsjettet til renter og avdrag hvert år.

Jeg kan heller ikke se det at kommunestyregruppa til AP i samråd med SV valgte å foreslå 18 millioner, istedenfor 5 millioner er et resultat av annet en konstruktiv og god diskusjon mellom AP og SV i vår gruppe. Kanskje dere i SP også burde prøve det? La meg legge til at SVs forslag ble finansiert ved å selge kommunale boliger til boligstiftelsen og på den måten ikke medføre utgifter for kommunen.

Når det gjelder lov om offentlig anskaffelser så er det ikke noe i veien for å gjøre frivillige undersøkelser i forkant. Hverken jeg eller Øystein Røsvik tok ei krone for den vurderinga vi gjorde. Og hvorfor vi gjorde det? Jo, fordi jeg merket at alle gikk rundt og snakket om at det ville koste 23 millioner å pusse opp det bygget; og det visste jeg at ikke var nødvendig. Derfor fikk jeg hjelp av en kvalifisert takstmann til å underbygge mitt synspunkt.

Du skriver også at du synes jeg viser klart og tydelig at jeg mangler rolleforståelse, noe du selvsagt kan få mene hva du vil om. Jeg mener at en ordfører kan og bør være kreativ for å løse enhver utfordring, og at min rolle eventuelt blir å finne løsninger som ivaretar og gagner Drangedals befolkning på best mulig måte.

Avslutningsvis vil jeg gi dere anerkjennelse for at dere kom med et forslag som får fortgang i en midlertidig løsning. Samtidig synes jeg det hadde vært bedre og kommet raskt i gang med den egentlige planen; nemlig å etablere ungdomsklubb i Prix-bygget. Har dere glemt at Prix-bygget allerede er kjøpt og betalt av kommunen? Jeg er redd for at en midlertidig løsning blir ei kvilepute som både vil forlenge og fordyre prosessen med å få i stand en permanent ungdomsklubb.

Jeg synes det er litt trist at du trekker min egnethet i tvil, men respekter selvfølgelig dette. Det er ikke gjensidig fra min side selv om jeg er sterkt uenig med dere i denne saken. Faktisk synes jeg det er prisverdig hvor mye arbeid du har langt ned i denne saken. Jeg er som sagt bare ikke enig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Alt godt –

Per Esborg

Les bakgrunnen for innlegget: