Arbeiderpartiet: Hilde Heimholt Furunes, Drangedal Ap

Kommentar til tilstandsrapporten for grunnskolen i Drangedal

Jeg vil under denne saken, i kommunestyret, kommentere litt på ung data undersøkelsen.

Den viser at ungdommer sitter mer hjemme og ikke er ute med venner.

Mange er plaget med følelse av å være ensom.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

27% sier også at lokaler til å treffe andre unge på, er svært dårlig, og 13% sier det er ganske dårlig.

Det er også ganske høy andel som

•har psykiske plager

•Bruker MER en 6 timer foran en skjerm i løpet av en dag.

•Har vært beruset

•Har blitt tilbudt hasj eller marihuana.

For å nevne noe.

Vi så også hva kommunelegen Walter Gdynia sa i Drangedalsposten, om hvor mye det koster samfunnet når en ungdom havner på skråplanet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg oppfordrer alle, til å lese igjennom ung data undersøkelsene fra ungdommene våre.

Med dette vil jeg selvfølgelig påpeke igjen, viktigheten av å få en ungdomsklubb NÅ, og dette må vi ha i bakhodet til budsjettmøtet i desember.

Jeg vil også meddele at forespørselen vår, til hovedutvalget i oppvekst mangfold og kultur, ved kultursjefen, om mulighet for pumptrack og motorcrossbane (for barn og unge voksne) blir det nå sett på muligheter til å finne egna områder til å ha dette på.

Noe vi kommer til å følge spent opp.

Til slutt vil jeg bare si at jeg tror og mener, at barn og unges helse og prestasjoner, har mye å si på hvordan de har det på skolen OG fritiden, — SAMMEN MED VENNER.

Hilde Heimholt Furunes

Drangedal AP