Senterpartiet: Jan Terje Dahle

Nå har du tatt for mye Møllers tran Per Esborg

Du går ut i avisa og sier at du skal gjøre hva du kan for å stoppe prosjektet - Opprusting av vei til Kyrkjebygdheia - som et solid flertall og fire partier stemte fram i budsjettmøtet i desember. Er det virkelig slik du ønsker å opptre? Du har vært flink til å påpeke at det er lov å være uenig, men det å bli kalt uredelig, det vil du ha deg frabedt. Men hva driver du med nå? Du sier klart og tydelig at så fort, om, du blir ordfører, så skal du få satt en stopper for det prosjektet. Om du tror at det er slik man kan opptre som øverste leder, så synes jeg du skal revurdere ditt kandidatur.

Jeg synes du viser klart og tydelig at du også ved andre anledninger mangler rolleforståelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

F.eks når det gjelder ungdomsklubben. Du låner en takstmann, og prosjekterer litt sånn på egenhånd. Er det slik du vil at prosjekter skal håndteres? Her synes jeg du viser mistillit til kommunens ansatte, de du kanskje en dag skal være øverste leder for. Det er ikke slik at selv om du synes at ventilasjonsanlegg i Coop bygget er unødvendig, så slipper kommunen å forholde seg til gjeldene regelverk. Ei heller lov om offentlige anskaffelser ser det ut til at du ønsker å forholde deg til. Det offentlige kan ikke bare leie inn hen og den, uten at det lyses ut på anbud, når terskelverdiene er oversteget. Jeg mener du angriper problemstillingen på feil måte og på feil tidspunkt. Det er ikke lett å forstå helt hva du og dere vil. Først går du til avisen og sier at det skal koste 5 millioner. Så foreslår dere å bruke 8 millioner i deres budsjettforslag, så, en halvtime senere ønsker dere å bruke 18 millioner..

Om det er slik at du ved enkeltvedtak du er uenig i, skal gjøre hva du kan for å få omgjort resultatet, eier du ikke mye forståelse for demokratiet etter min mening.

De ansatte gjør nå en god jobb med å få igangsatt en ungdomsklubb umiddelbart. Dette fordi det ble avsatt midler i det samme budsjettvedtaket for 2023. Dermed kan ungdommen få en plass å være raskt, slik de har ønsket. Er dette også noe du vil endre på, siden dette ikke var med i Arbeiderpartiets opprinnelige forslag?

Jan Terje Dahle

Les bakgrunnen for innlegget: