Lagar nettverk: Tone Størseth håpar folk ser at ho er lett tilgjengeleg. - Det er ingen høg terskel for å ringe meg. Ingen spørsmål er for dumme, seier ho.

Satsing på kultur og samfunn

I dag ser vi på det siste av de seks satsingsområdene for omstillingsprogrammet. Det har overskriften Kultur og samfunn. Begrepene kultur og samfunn blir ofte brukt sammen. Kort fortalt man kan si et et samfunn er ei gruppe mennesker som lever sammen, mens kultur er de tankene og holdningene som binder samfunnet sammen.

Med dét forstår vi egentlig at Driv omfatter alle som bor, virker og besøker Drangedal. Her er det ikke satt et antall arbeidsplasser å telle, men heller det vi kaller kvalitative mål; at man skal erfare og oppleve at Drangedal er en god og attraktiv kommune å være i, enten som fastboende eller som gjest.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sakset direkte fra omstillingsplanen heter det: «Drangedal har betydelige utfordringer knyttet til befolkningsnedgang og skjev kjønnsfordeling. Mangel på gründere og entreprenørskapskultur er påpekt som en av de største utfordringer for utvikling og vekst i Drangedal. Selv om dette delvis er langsiktig arbeid, må omstillingsarbeidet engasjere seg i utvikling av gründerskap.

Innsatsområdet dekker tilrettelegging for og utvikling av en sterk innovasjons- og etablererkultur, ungdomssatsing samt andre tiltak som vil utvikle bostedsattraktivitet.

Kultur og samfunn-satsingen vil ha stor betydning for utvikling av fritidsboligmarkedet og reiselivsnæring for øvrig. Tilreisende turister, uansett om de har hytte i kommunen eller benytter seg av andre tilbud, må synes Drangedal er en attraktiv kommune å besøke.

Innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting. Innsatsområdet vil i hovedsak være et kommunalt ansvar. Drivs (omstillingsorganisasjonens) rolle vil være knyttet til å øke kunnskapsgrunnlag, påpeke behov og initiere prosesser overfor kommunen. Innsatsområdet er svært viktig for å skape en varig endringskultur og positiv utvikling i Drangedal.»

Driv har et konkret delmål om å fire gjennomførte tiltak/prosjekter som bidrar til å Drangedals attraktivitet i løpet av omstillingsårene. Det bør absolutt være mulig å få til gode prosjekter i en kommune som allerede har høy andel aktive innbyggere innenfor lag og foreninger i de ulike bydelene.