Varaordfører: Stina Anlaug Sætre.

Senterpartiet satser på ungdommen

Senterpartiet har foreslått og fått flertall for flere viktige satsinger for ungdommen i 2023. Vi har økt bevilgning til sommerarbeid for ungdom med 100.000 kroner mer enn kommunedirektørens forslag, slik at enda flere skal få muligheten til å ha en sommerjobb neste sommer. Vi har også satt av 100.000 kroner til å kartlegge aktuelle lokasjoner for en framtidig motorsportsbane i Drangedal, som vi vet mange motorinteresserte etterspør. Videre har vi lagt inn 600 000 kroner ekstra til midlertidig ungdomsklubb. Pengene skal blant annet gå til økt bemanning og innkjøp av nødvendig utstyr. Vi har bedt kommunedirektøren gå i dialog med Frivilligsentralen, for å se om det kan være en egnet lokasjon for den midlertidige ungdomsklubben. Til sist har vi bedt kommunedirektøren gjøre en gjennomgang av prosjektet Allaktivitetshus. Det har blitt et for kostbart prosjekt som må gjøres billigere. Vi skal få på plass en permanent ungdomsklubb for ungdommen i Drangedal!

Jeg registrerer at enkelte partier beskylder Senterpartiet for å ha prioritert bort ungdommen. Dette er direkte feil. Hadde det ikke vært for vårt vedtak om penger til midlertidig ungdomsklubb, hadde ikke Drangedalsungdommen hatt noe fast sted å være i 2023. Det er ikke gjort på null komma niks å få på plass den permanente løsningen. Dersom vi skal diskutere meninger, får vi diskutere det vi faktisk har vedtatt, og ikke hva andre tror at vi mener.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Senterpartiet har vært i kontakt med ungdomsrådet før vi foreslo vedtaket om midlertidig ungdomsklubb, og de stilte seg positive til dette. Det er viktig at vi hører på hva ungdommen mener, det er tross alt de som skal bruke tilbudet.

Ungdommen er som kjent framtida, og jeg har god tro på at det skal bli enda bedre å være ungdom i Drangedal i årene som kommer. De skal prioriteres og det vet jeg at samtlige partier i Drangedal er enige om.

Med vennlig hilsen

Stina Anlaug Sætre

Varaordfører og ordførerkandidat (Sp)