Redaktøren: Anita Mjelland

Ta i mot den julehjelpen som finnes

De siste ukene har gavene strømma til Drangedal frivilligsentral fra bygdas egne innbyggere. Det er ikke tvil om at folk har fått med seg at det er mange medbygdinger som sliter denne høsten og jula. TIl frivilligsentralen har det kommet en mengde julegaver i form av pakker, mat og også mye penger. Nå sist er det barnetrinna ved Drangedal 10-årige skole som ga overskuddet fra sitt arrangement Åpen skole til Frivilligsentralen og det lokale næringslivet som har donert penger fra sine kasser. Dette er bidrag som vil komme mange i bygda til gode. Det er å håpe at dette vil gi litt flere en god jul.

Men vi skal ikke glemme alle de som går tøffe dager i møte i jula der det ikke handler om penger. Mange, både barn, unge, voksne og eldre lever med vanskelige familieforhold. Det er ikke hygge og kos i alle familier i julehøytiden. Altfor mange lever i utrygghet, også der en ikke kan tenke seg at det er utrygt. Fasaden kan være flott og inni er det en masse dritt. Jo lenger jeg lever og dess flere jeg snakker med om de mørke sidene ved livet, enda mer får jeg inntrykk av at dette rammer et flertall av norske familier. Enkelt sagt kan man kanskje si det er en som oppfører seg som en drittsekk i de fleste familier. Det er i hvert fall slik en kan føle det når en er mottaker av oppførselen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mange blir utsatt for en tilværelse der de lever med fysisk vold, alkoholisme, narkotikabruk, seksuelt misbruk, tyveri, trusler, fraværenhet, omsorgssvikt og psykisk vold i familien. Andre igjen sliter med traumer fra en oppvekst der de ble utsatt for slikt og gruer seg skikkelig til jul.

Det finnes hjelp å få, både for å komme seg ut av en akutt situasjon, for å få støtte til å komme seg gjennom dagene og hjelp til å behandle de skadene en har blitt utsatt for. Oppsøk hjelp. Ta i mot den hjelpen som finnes. Vit at du ikke er alene.

Har du muligheten, så se om det er en annen måte du kan feire jul på enn sammen med de som utsetter deg for vold, trusler og misbruk. Det går an.

Det er ikke ditt ansvar at noen oppfører seg dårlig mot deg.

Det er mange med store hjerter i Drangedal. Mange vil hjelpe dem som trenger hjelp.

Måtte du få noen fredelige dager!

Anita

Her kan du ta kontakt:

Mental Helse Hjelpetelefonen: Telefon 116 123 (hele døgnet). Chat-tjeneste og skrive-tjeneste: sidetmedord.no (hele døgnet).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mental Helse Ungdoms Hjelpechatchat er for ungdom og unge voksne, i alderen 18-35 år. Her kan du snakke med en frivillig, helt anonymt. Ingen problemer er for små og du kan få snakke om det du vil. Åpningstider: mandag til torsdag kl. 18:00-21:00

Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe. Ta kontakt hvis du opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Tilbudet gjelder også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep. Telefon 116 111

Røde Kors driver Kors på halsen. Ring, skriv, chat eller diskuter (for alle under 18 år). Telefon 800 33 321 (mandag–fredag kl. 14–22). Chatten er åpen alle dager kl.14 – 22 (også i helgene). Tjenesten er gratis og du kan være anonym.

Kirkens SOS. Telefon 22 40 00 40 (hele døgnet)

Flere hjelpetiltak finner du her: https://psykiskhelse.no/trenger-du-hjelp/hjelpetelefoner-og-nettsteder/