Næringsforum: N/A Foto: privat

Næringsforum

Det inviteres til digitalt næringsforum onsdag 24.februar kl. 18.00. Møtet blir på teams. Helene Norli fra Vekst i Grenland vil orientere om prosjektet Invest in Grenland. Interesserte som vil høre om dette kan kontakte tore.halvorsen@vig.no og få en møteinnkalling.

Drangedal næringsforening