Reiselivet trenger pengene nå

Av Arbeiderpartiets reiselivspolitiske talsperson Åsunn Lyngedal

Når regjeringen ikke vil hjelpe reiselivet før neste år, er det som å sende ungen sin ut i vinterkulda og si at jakka får du i januar. At regjeringen ikke forstår at reiselivsnæringa trenger hjelp straks, kom tydelig fram da næringsministeren langt på overtid la fram en kompensasjonsordning for reiselivet.

Mange kan nå miste jobbene sine og bedrifter kan gå konkurs, fordi hjelpen kommer altfor sent og ikke blir tilgjengelig før neste år. Dette er en urettferdig behandling av ei viktig framtidsnæring. Og det skaper stor usikkerhet for mange mennesker som har jobber innen reiselivet landet rundt. Reiselivet har tapt en stor del av inntektene sine gjennom koronakrisen, og hjelp med de faste utgiftene er helt nødvendig nå.

Det er positivt at flere til slutt får være med i ordningen, blant annet de viktige destinasjonsselskapene. Men fremdeles er det usikkert hva som skjer etter nyttår når det omsider blir mulig å søke om støtte. Da blir det viktig med enkel og rask saksbehandling, og betingelsene for å få støtte må være rettferdige.

Arbeiderpartiet mener krisetiltakene må bygge på en langsiktig plan for å treffe.

Stortinget må få til behandling et grunnlag som viser hvordan smitteverntiltakene påvirker reiselivet og hvordan dette vil utvikle seg framover. Bare slik kan vi lage en plan for å sikre arbeidsplassene - og for å få opp aktiviteten når vi alle skal reise igjen. Og bare sånn kan reiselivsnæringa få forutsigbarhet på hva myndighetene stiller opp med i dugnaden.

Norge må stå fremst i køen når reiselivsmarkedet en gang åpner. Vi vet at mange vil besøke et spredt befolka land og at mange vil ut i naturen. Norge er attraktivt! Vi har ikke råd til et ras av konkurser og tapte arbeidsplasser i ei viktig næring vi skal leve av i framtida.