Uføre i Vestfold og Telemark: Figur 1: Mens uføreantallet stiger generelt i landet, har trenden snudd i Vestfold og Telemark. For første gang på mange år er det nedgang i antall uføre i fylket. Foto: Illustrasjon

Endelig nedgang i antall uføre

De siste årene har antallet uføre i Vestfold og Telemark økt hvert år. Det siste året har det endelig blitt færre uføre i fylket.

– Det har vært historisk høy andel av uføre i fylket. Selv om andelen fortsatt er høy, er det gledelig at vi nå endelig ser en nedgang, sier direktør ved NAV i Vestfold og Telemark Terje Tønnessen i en pressemelding.

Ved utgangen av september 2020 var 34 617 personer i Vestfold og Telemark uføre. Dette er 250 færre enn i september 2019. Andelen uføre i alderen 18-67 år er nå 13,3 prosent i Vestfold og Telemark. Gjennomsnittsandelen i landet er 10,4 prosent.

Liten økning av unge uføre

Det er 2 100 uføre under 30 år i fylket, som er en liten økning fra

2 075 i fjor. Andelen unge uføre er litt høyere i Vestfold og Telemark enn i landet. Her er 3,5 prosent av befolkningen i aldersgruppen uføre, mens andelen i landet er 2,5 prosent.

– Jeg er mest bekymret for mange av de unge som blir uføre i så tidlig alder. NAV jobber kontinuerlig for å gi flest mulig muligheter til helt eller delvis arbeid. Mange av dem som blir uføre kan ha mulighet og motivasjon til å jobbe noe ved siden av sin helseutfordring. NAV håper å få med næringslivet på å gi flere av de uføre mulighet til å jobbe helt eller delvis fremover, sier Tønnessen.

Fakta om uføre

•Mer enn 40 prosent er uføre på grunn av psykiske lidelser

•Uføreandelen øker kraftig med økende alder

•Flere kvinner enn menn mottar uføretrygd