Ordfører Tor Peder Lohne håper alle som har mottatt et slikt brev kaster det. Foto: Arkivfoto

Flere har fått falske koronabrev i postkassa

Ordfører Tor Peder Lohne ber alle som har fått et slikt om å kaste det.

Falsk informasjon: Slik ser brevet ut som har dukket opp i flere postkasser i Drangedal. Ordfører Tor Peder Lohne slår fast at brevet inneholder falsk informasjon. Foto: Privat

Ordfører Tor Peder Lohne la tirsdag ut en melding på facebook der han informerer om at flere husstander i Drangedal sentrum har fått en skriv i sine postkasser, med falske påstander om blant annet bruk av munnbind, koronatesting og vaksinering.

-At slik desinformasjon framsettes er urovekkende, fordi det kan bidra til å skape usikkerhet og mistillit, sier ordfører Lohne.

Ordfører Lohne understreker at det er verken kommunen eller andre myndigheter som står bak dette brevet.

-Innsatsen som Drangedal kommune gjør mot pandemien er i tråd med nasjonale føringer, som igjen er fundert i et solid, vitenskapelig kunnskapsgrunnlag og internasjonalt samarbeid, forklarer ordfører Lohne.

Ordfører Lohne oppfordrer alle som har mottatt et slikt brev om å kaste det.

Koronaforskriften videreføres

Beredskapsledelsen informerer tirsdag 6. april kl. 15.30 om at forskriften forebygging av koronasmitte i Drangedal kommune har blitt videreført til om med onsdag 14. april kl. 23.59. Regjeringen har også videreført de nasjonale tiltakene til og med 14. april.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand, ut over kortvarig passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind på offentlige steder som butikker, tros – og livssynshus, lokaler for kultur -, sports – og fritidsaktiviteter og liknende. Plikten gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og liknende i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger. Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransport bruke munnbind. Dette gjelder også innendørs stasjonsområder.

Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Munnbindet tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Antallsberegning i butikker

Butikker og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én (1) meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder ved inngangen. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, kino, fritidsklubber, trening og prøver for kor, korps og teater.Utendørs idrettsaktivitet for barn og unge under 20 år er tillatt så lenge man kan holde én (1) meters avstand.Treningssenteret kan holde åpnet for individuell trening. Det må sørges for at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes én (1) meters avstand. Gruppetrening tillates ikke.

Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøveskjenkebevillingen. Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

Artikkelen fortsetter under annonsen.