Koronasituasjonen gjør at eldre ser mindre til slekt og venner og føler seg utrygge utenfor eget hjem, viser ny undersøkelse.

Frykt for smitte gir eldre lavere livskvalitet

Koronasituasjonen gjør at eldre ser mindre til slekt og venner, ikke tør å bruke kollektivtrafikk, går sjeldnere i butikken og føler seg utrygge utenfor eget hjem.

En ny undersøkelse som er gjennomført av Sentio Research på oppdrag fra Pensjonistforbundet, viser at eldre har fått redusert livskvalitet på en rekke områder på grunn av frykt for å bli smittet av koronaviruset. Halvparten av eldre over 70 år sier at koronasituasjonen gjør at de ser mindre til venner og slektninger enn før. Nesten halvparten er redde for å benytte kollektivtrafikk. Mer enn en av tre går sjeldnere i matbutikken. En fjerdedel føler seg utrygge utenfor eget hjem. En av fem har utsatt legebesøk. Og 14 prosent er blitt avhengige av å få hjelp til å handle mat, betale regninger o.l. går det frem av pressemeldingen fra pensjonistforbundet.

Eldre er mer utsatt for koronaviruset enn andre aldersgrupper. Hele 87 prosent av de 262 personene som har dødd av viruset i Norge er over 70 år. Det er derfor ikke overraskende at eldre i større grad enn andre opplever utrygghet, begrenser sin deltakelse i samfunnet og holder seg hjemme.


- Denne undersøkelsen viser at eldre tar ansvar for egen helse, men dessverre også at mange eldre har mindre sosial kontakt og er mer engstelige enn før, sier Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet.

Etter krav fra Pensjonistforbundet har regjeringen avsatt 400 millioner til ekstratiltak for å forebygge ensomhet og bidra til aktivitet. Dette er penger både kommuner, organisasjoner og private aktører kan søke om. Pensjonistforbundet er blant søkerne til disse midlene.

- Vi kan ikke sitte stille og se på at eldre får redusert livskvalitet. Derfor har vi søkt om midler til tiltak for å redusere ensomhet og øke deltakelsen, sier Davidsen.

Ett eksempel på slike tiltak er enda flere kurs over hele landet for å øke eldres digitale kompetanse, slik at de kan benytte smarttelefon, PC og nettbrett for å holde kontakt med slekt og venner og utføre nødvendige ærend hjemmefra. Andre tiltak kan være å organisere besøkstjenester og hjelp til å utføre nødvendige ærend.

I den samme pressemeldingen går det frem at Sentio Researchs undersøkelse ble gjennomført i august blant et representativt utvalg på 1000 personer over 70 år.