Stridens kjerne: Arealet kommunen er interessert i å sikre for ålmenta er merka med grønt (dette eig Øystein Sira og kona), medan det raude feltet er arealet grunneigar ønsker å sikre (dette vil kommunen kjøpe). Her er det i turvegplanen frå 2017 tenkt både parkering og rasteplass. Det har også vore framme tankar om bubilparkering med meir her. Begge desse areala ligg i område avsett til turdrag, slik at utbygging og utnytting ut over realtivt enkel tilrettelegging for ålmenta ikkje er aktuelt. Areala har tilnærma same areal – rundt 5 mål. Foto: Teikning

Grunneigarar vil sikre seg mot sjenerande aktivitet og utbygging på Merkebekk

Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her